Az ökumené is emmauszi úton jár

A 2010-es imahét a keresztények egységéért – A keresztények egységéért nem csak ezen a héten imádkozunk, de ilyenkor, a keresztény egység imahetén még célratörőbben – és közösen is. Az ökumenikus mozgalom lelke az imádság, amellyel a Szentlélek általunk talán nem ismert módon, de közelebb hozza a történelmileg megosztott keresztény egyházakat. Az évenként visszatérő, a keresztények egységéért végzett imaszándékot 1908-tól Paul Watson (1863-1940), a később katolikus hitre tért episzkopális lelkész indította el.Igazi változást csak a II. vatikáni zsinat (1962-1965) jelentett, amikor katolikusok nagyobb számban csatlakoztak a januári imahéthez, melyet megerősített az 1964-ben kihirdetett, az ökumenéről szóló zsinati határozat, az Unitatis redintegration.

Gyónhat-e újra, aki kilépett az egyházból?

Az Olvasó kérdez – a szakértő válaszol – Sok évvel ezelőtt elhagytam a katolikus egyházat. Különféle más keresztény közösségekhez csatlakoztam hosszabb-rövidebb időre. Most, az életem vége felé, egyre növekvő nyomást érzek a lelkemen, amelytől nem tudok szabadulni. Azt hiszem, a gyónás segíthetne ezen, de azt csak a katolikus egyházban nyerhetem el. Szeretnék tiszta lelkiismerettel gyónni. Vagyis azt kérdezem: járulhatok-e újra, és milyen feltételekkel a bűnbánat szentségéhez? – írja egy idősebb miskolci olvasónk.

A különbségeket megőrző egyetértés

Tíz éve írták alá a katolikus-evangélikus közös nyilatkozatot – A kereszténység – pontosabban az evangélikus protestantizmus és a római katolikus egyház – történetének kiemelkedő eseménye valósult meg tíz évvel ezelőtt, 1999. október 31-én, a reformáció ünnepén. Ekkor írták alá az evangélikus-katolikus közös nyilatkozatot a megigazulás, vagyis az üdvösség kérdésével kapcsolatban.1530-ban Augsburgban a birodalmi gyűlésen fogadták el azt a hitvallást, melyet Melanchthon állított össze.

A hit értelmes bemutatása

Tizenöt éve halt meg Nyíri Tamás professzor – Másfél évtizeddel ezelőtt vettek búcsút a Pázmány Péter Hittudományi Akadémia Levelező Tagozatának volt igazgatójától, a filozófiatörténet professzorától tanítványai, ismerősei, akik hálásak voltak azért a szellemi örökségért, amelyet az emberrel és az Istennel kapcsolatos kérdéseket a legérthetőbb módon feltevő hittudós újra és újra megfogalmazott.

Szent Pál segítségül hívása

Már az első századokban fohászkodtak a keresztények a szentség hírében vagy a vértanúként elhunytakhoz. A római Szent Sebestyén-katakomba falán a mai napig látható a felirat: „Petre et Paule petite pro victore!” „Péter és Pál, imádkozzatok a győzőért”, vagyis a vértanúságba, a halálba indulóért, aki életáldozatával győzelmet arat a halálon.