Areopagita Dénes felszentelt vértanú

Görögkatolikus lelkiség

Szent Dénes nevével az Apostolok cselekedeteinek tizenhetedik fejezetében találkozunk. Szent Lukács megjegyzi róla, hogy Pál igehirdetését hallgatva lett az Úr követője. Euszébiosz egyháztörténete szerint Athén első püspöke volt, aki Domitianus császár egyházüldözése idején vértanúhalállal (október 3.), dicsőítette meg Krisztust.

Szent ikonok

Görögkatolikus lelkiség

“Minden újítástól mentesen őrizzük a számunkra megszabott írott és íratlan egyházi hagyományokat. Ezek közé tartozik a festett képi ábrázolás, amely megfelel az evangéliumok által hirdetett történetnek, s amely az Isten-Ige nem képzeletbeli, hanem valóságos megtestesülésének szilárd hitéhez és hasonló haszonhoz segít bennünket.”

Az Istenszülõ oltalma

Görögkatolikus lelkiség

„Sokakat megdöbbent az a rendkívüli bátorság, amellyel az Isten Anyjához fordulunk irgalomért, közbenjárásért, sőt üdvösségért. A szentséges Istenszülőhöz intézett imáink elevenen tanúsítják végtelen bizalmunkat benne.

Szent János apostol, „a teológus”

Görögkatolikus lelkiség

Szent János apostol és evangélistát egyházunk a „teológus” díszítő jelzővel tiszteli, mivel „megtanított minket a Szentháromság igaz dicsőítésére” (vecsernyei himnusz). „Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek…” – a hódolat szavai újra meg újra ismétlődnek az imádkozó ember ajkán.

Az önmegtagadás nem megsemmisülés

Görögkatolikus lelkiség

Gyakran keresnek bennünket különféle ügynökök, akik szeretnének megnyerni valamilyen ügynek, pártnak vagy szervezetnek, vagy el akarnak adni nekünk valamit, s lelkesen ecsetelik, milyen előnyökkel jár, ha igent mondunk.