Augusztusi életige

János evangélista írja, mielőtt beszámolna arról, hogy Jézus megmosta tanítványai lábát és felkészült a szenvedésre: „Mivel szerette övéit, akik a világban maradtak, mindvégig szerette.” (Jn 13,1) A „mindvégig” szó azt jelenti: élete végéig, utolsó leheletéig. De a tökéletesség gondolata is ott rejlik benne. Arról szólnak ezek a szavak, hogy teljességgel, tökéletesen, mélységesen szerette őket, egészen a legvégsőkig.

Júliusi életige

„Adjátok el, amitek van, adjátok oda a rászorulóknak. Készítsetek magatoknak kimeríthetetlen erszényt, elfogyhatatlan kincset a mennyben, ahol nem fér hozzá tolvaj, és nem rágja szét a moly” (Lk 12,33).

Júniusi életige

„Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, s én benne, az bő termést hoz. Hisz nélkülem semmit sem tehettek.” (Jn 15,5) El tudsz képzelni egy szőlővesszőt, amelyet levágtak a tőkéről? Nincs jövője, nincs semmi reménye, nem fog már gyümölcsöt teremni. Csak az a sorsa, hogy elszáradjon, és tűzre vessék.

Márciusi életige: “Bármit kértek az Atyától a nevemben, megadja nektek.”

Figyeld meg, milyen abszurd, hogy egyrészt vannak elhagyott, sehová nem tartozó, örökké biztonságot kereső emberek, akiket az élet elkerülhetetlen próbatételeiben a létbizonytalanság, a magány és az árvaság érzése gyötör, másrészt pedig ott van Isten, mindannyiunk Atyja, aki semmit sem óhajt annyira, mint hogy mindenhatóságát gyermekei kívánságainak és szükségleteinek kielégítésére használhassa.

Februári életige: „Ha valaki követni akar…”

„Ha valaki követni akar, de nem gyűlöli apját, anyját, feleségét, gyermekeit, fivéreit és nővéreit, sőt még saját magát is, nem lehet a tanítványom.” (Lk 14,26) Jézus valóban kiszakítja az embereket természetes életmódjukból, és mindenekelőtt önmagához akarja kötni őket, hogy megvalósítsa a földön az egyetemes testvériséget.

Életige – január

„Sok a tag, de a test csak egy” – Jártál már hiteles keresztények élő közösségében? Részt vettél már valamilyen összejövetelükön? Megfigyelted, hogy milyen az életük?

Életige – december

„Ne az én akaratom teljesüljön, hanem a tied” – E szavakkal fordul Jézus az Atyához a Getszemáni-kertben, és ez ad értelmet szenvedésének, amelyet a feltámadás követ.