2015. március 27., péntek | Hajnalka

Embertárs 2012Cimoldal

Az Embertárs című negyedéves ökumenikus lelkigondozói és mentálhigiénés folyóirat abban szeretne segítséget nyújtani olvasóinak, hogy bajban, szenvedésben vagy épp a bontakozó élet jeles fordulóin egyre felkészültebben állhassanak a rájuk bízott emberek mellett. Az Embertárs hivatása a segítés különféle területein dolgo­zók elméleti és gyakorlati tudásának megosztása, nyilvános fórum biztosítása a különböző feleke­zeti és civil lelkigondozói, illetve mentálhigiénés műhelyek párbeszéde számára, valamint emberek, ügyek, ötletek, cselekvési modellek közvetítése, megismertetése.

Szeretnénk, ha a problémákkal küzdő emberek segítése és a teljesebb, egészségesebb élet útjai­nak keresése közben a más-más területeken működő vagy a különböző felekezetekhez tartozó szakemberek elméleti tudását és gyakorlati tapasztalatait is mind többen ismerhetnék meg a lelkipásztorok, a nevelők, a mentálhigiénés és lelkigondozói kíséréssel foglalkozó emberek. A közös hivatás együttes művelésének szándékával és reményével jelenik meg 2003 óta folyóiratunk, melyet mind­azoknak ajánlunk, akik életükben akár csak egyszer is megtapasztalták az emberi segítés Isten adta gyógyító erejét.