Quo vadis, Ecclesia?

A 92. missziós világnap alkalmából október 21-én a vatikáni Fides hírügynökség szokás szerint statisztikai adatokat tett közzé, hogy így adjon áttekintést a világegyházról. Az alábbiakban közreadjuk az adatokat. A jelentés a 2016. december 31-i záródátummal rögzített adatokat összesítő, legutóbb megjelent egyházi statisztikai évkönyvből (Annuario statistico della Chiesa) származik, és az Egyház tagjairól, a lelkipásztori struktúráról, az egészségügyi, segélyezési és oktatási területen folytatott egyházi tevékenységekről számol be. Zárójelben jelezzük a változásokat a megelőző évvel (2015) összevetve, a a növekedést +, a csökkenést – jellel jelölve. A számításokat a Fides hírügynökség végezte.

A Föld népessége

A Föld népessége 2016. december 31-én 7.352.289.000 fő volt, ez 103.348.000 fővel több, mint az előző évben. A növekedés valamennyi földrészen megfigyelhető volt, beleértve Európát is, ahol a népesség már második éve mutat növekedést az előző évek csökkenésével szemben. A növekedés ismét Ázsiában volt a legjelentősebb (+49.767.000), ezt követi Afrika (+42.898.000), Amerika (+8.519.000), Európa (+1.307.000) és Óceánia (+857.000).

A katolikusok száma és százalékos aránya

2016. december 31-én a katolikusok száma a világon 1.299.059.000 fő volt, az előző évhez képest összességében 14.249.000-rel növekedett. A növekedéshez négy kontinens járult hozzá, Európa (–240.000) immár harmadik éve kivételt képez ez alól. A növekedés Afrikában a legnagyobb mértékű (+6.265.000), ezt követi Amerika (+6.023.000), majd Ázsia (+1.956.000) és Óceánia (+245.000) következik. A katolikusok százalékos aránya a világ össznépességét tekintve 0,05%-kal csökkent az előző évhez képest, jelenleg 17,67%-on áll. Kontinensekre lebontva növekedés volt megfigyelhető Amerikában (+0,06), Ázsiában (+0,01) és Óceániában (+0,02), csökkenés Afrikában (–0,18) és Európában (–0,11).

Az egy papra jutó lakosok és katolikusok száma

Az egy papra jutó lakosok száma összességében 254-gyel emelkedett, elérve a 14.336 főt. Kontinensek szerinti bontásban növekedés volt Afrikában (+271), Amerikában (+108), Európában (+66) és Óceániában (+181), csökkenés egyedül Ázsiában figyelhető meg (–264). Az egy papra jutó katolikusok száma összességében 39 fővel növekedett, ami 3130 hívőt jelent. Növekedés volt Afrikában (+7), Amerikában (+74), Európában (+22) és Óceániában (+52). Az előző évhez hasonlóan és ugyanolyan mértékben csökkenés volt tapasztalható Ázsiában (–13).

Püspökök

A püspökök száma az egész világon 49-cel növekedett, elérve ezzel az 5353 főt. Növekedett a világi és a szerzetes püspökök száma is. A világi püspökök 4090-en vannak (+27), míg a szerzetes püspökök 1263-an (+22). A világi püspökök száma nőtt Amerikában (+20), Ázsiában (+9) és Európában (+3), míg csökkent Afrikában (–2) és Óceániában (–3). A szerzetes püspökök száma Ázsia kivételével (–7) minden kontinensen növekedett: Afrikában (+5), Amerikában (+14), Európában (+8), és Óceániában (+2) is.

Papok

A papok száma az előző évekhez hasonlóan ezúttal is csökkent, jelenleg 414.969 (–687) fő. Továbbra is erősen fogy a számuk Európában (–2583), valamint Amerikában (–589). Növekedés tapasztalható Afrikában (+1181) és Ázsiában (+1304), Óceánia stagnál. Az egyházmegyés papok száma világszerte 317 fővel nőtt, jelenleg 281 831-en vannak. Csökkenés egyedül Európában (–1611) történt. Nőtt a számuk Afrikában (+983), Amerikában (+180), Ázsiában (+744) és Óceániában (+21). A szerzetes papok száma összességében 1004-gyel csökkent, ami az egy évvel korábbi adat háromszorosa, számuk most 133.138 fő. Az előző évek tendenciáihoz hasonlóan emelkedés figyelhető meg Afrikában (+198) és Ázsiában (+560), csökkenés Amerikában (–769), Európában
(–972) és Óceániában (–21).

Állandó diakónusok

A világon 1057-tel növekedett az állandó diakónusok száma, akik így összesen 46.312-en vannak. A legjelentősebb növekedés ismét Amerikában figyelhető meg (+842), ezt követi Európa (+145), Óceánia (+45), Afrika (+22) és Ázsia (+3). A világi állandó diakónusok száma jelenleg 45.609 fő, növekedett 982 fővel. Ázsia kivételével (–38) minden kontinensen nőtt a számuk: Afrikában (+36), Amerikában (+807), Európában (+130), Óceániában (+47). A szerzetes állandó diakónusok 703-an vannak, 75-tel többen, mint az előző évben. Csökkenés következett be Afrikában (–14) és Óceániában (–2), növekedés Ázsiában (+41), Amerikában (+35) és Európában (+15).

Szerzetesek és szerzetesnők

A nem pap férfi szerzetesek száma negyedik éve csökken. A fogyás a legutóbbi adatok szerint 1604 fő volt, így ők jelenleg 52.625-en vannak. A csökkenés, melynek mértéke az előző évekhez képest fokozódott, az egész világon megfigyelhető: Afrikában (–50), Amerikában (–503), Ázsiában (–373), Európában (–614) és Óceániában (–64). Világszinten csökkenés figyelhető meg a szerzetesnők számában is, ők 10.885 fővel vannak kevesebben. A fogyás mérsékeltebb, mint az előző évben; összesen 659.445-en vannak. Növekedés tapasztalható Afrikában (+943) és Ázsiában (+533), csökkenés Amerikában (–3775), Európában (–8370) és Óceániában (–216).

Papnövendékek

A papnövendékek száma, beleértve a világiakat és a szerzeteseket is, világszerte csökkent, egészen pontosan 683-mal, így most 116.160-an vannak. Növekedés Afrikában tapasztalható (+1455), valamint kismértékben Ázsiában is (+9). A számuk csökkent Amerikában (–1123), Európában (–964) és Óceániában (–60). A világi papnövendékek 71.117-en vannak (+999), a szerzetes papnövendékek 45.043-an (–1682). A világi kispapok száma nőtt Afrikában (+1059), Amerikában (+16) és Ázsiában (+310), viszont csökkent Európában (–381) és Óceániában (–5). A szerzetes papnövendékek létszáma egyedül Afrikában növekedett (+396), Amerikában (–1139), Ázsiában (–301), Európában (–583) és Óceániában (–55) csökkent.

Szakképző és oktatási intézmények

A Katolikus Egyház világszerte 72.826 óvodát tart fenn, amelyekbe 7.313.370 gyermek jár. 96.573 alsó tagozatos általános iskolát működtet 35.125.124 tanulóval, és 47.862 felső tagozatos intézményt 19.956.347 diákkal. Összesen 2.509.457 diák jár egyházi középiskolába és 3.049.548 hallgató tanul egyházi egyetemeken, főiskolákon.

Egészségügyi, jótékonysági és segélyezési intézmények

Az Egyház által világszerte működtetett egészségügyi és jótékonysági intézmények között van 5287 kórház, a legtöbb Amerikában (1530) és Afrikában (1321); 15.937 orvosi rendelő, főként Afrikában (5177), Amerikában (4430) és Ázsiában (3300); 610 otthon leprában szenvedő betegek számára, elsősorban Ázsiában (352) és Afrikában (192); 15.722 ház idősek, krónikus betegek és fogyatékossággal élők számára, legnagyobbrészt Európában (8127) és Amerikában (3763); 9552 árvaház, a legtöbb Ázsiában (3660); 11.758 bölcsőde, többségében Ázsiában (3295) és Amerikában (3191); 13.897 családsegítő központ, javarészt Európában (5664) és Amerikában (4984); 3506 szociális rehabilitációs központ, valamint 35.746 egyéb intézmény.

Forrás: Agenzia Fides
Fordította: Koszoru Péter

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .