Minden a helyére kerül

Fotó: Németh Péter

Délelőtt a Győri Egyházmegye lelkipásztorai és szüleik ünnepi szentmisén köszöntötték a Szűzanyát. Csatlakoztak hozzájuk a Szombathelyi Egyházmegyében szolgáló atyák, a magyarországi szerzetesrendek képviselői, valamint a hazánk különböző településeiről és a határon túlról érkezett hívek. Az ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök volt. A szertartáson Veres András, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, győri megyéspüspök, Pápai Lajos nyugalmazott győri püspök és a jelen lévő pap testvérek koncelebráltak.
Köszöntőjében a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye főpásztora a következő szavakkal fordult a hívekhez: „Nagy örömmel tértem vissza Győrbe. Amikor 1986-ban befejeztem tanulmányaimat a helyi műszaki főiskolán, nem gondoltam volna, hogy egyszer itt, a Könnyező Szűzanya kegyképénél búcsúünnepet tarthatok. Nagy hála és öröm van a szívemben, hogy ezzel az ünneplő közösséggel együtt kérhetem a Szűzanya segítségét. Nem csak a vizsgák alkalmával tapasztaltam meg pártfogását. Azt hiszem, a bazilikának és a Könnyező Szűzanyának különösen nagy szerepe volt abban, hogy felismerhettem: papságra hívott az Isten. Az idén ünneplem pappá szentelésem huszonötödik évfordulóját. Kérem a kedves testvéreket, zarándoktársaimat, hogy imádkozzanak értem, imádkozzunk együtt az egyházmegyéért és egész magyar egyházunkért.”
Szentbeszéde elején Palánki Ferenc Szentmártoni Mihály jezsuita professzort idézte: „Vannak olyan álmok, amelyek soha nem válnak valóra, és van olyan valóság, amelyet soha nem álmodtunk volna.” Ennek a mondatnak az igazsága csodálatosan megvalósult Mária életében. Egyszerű názáreti lányként nem gondolta, hogy egyszer Isten Fiának édesanyja lesz – magyarázta a főpásztor. – Amikor Isten belépett az életébe, amikor Gábor angyal megszólította őt, Mária igennel felelt. Arra mondott igent, hogy Istennek semmi sem lehetetlen. Az sem, hogy egy fiatal názáreti lány vigye a teljesség felé a megváltás művét. Isten rajtunk keresztül is beléphet a világba, a mi életünk révén is megjelenhet szeretete a földön. Nem lehetetlen, hogy mi, egyszerű emberek tanúi legyünk csodáinak. Ha nyitva van a szívünk, akkor mindezt megláthatjuk, megcsodálhatjuk Mária életében is. Most is egy csodának vagyunk a részesei. Az 1697. március 17-én történt csoda nem ért véget: a Szűzanya győri kegyképe előtt hívő emberek sokasága talált menedékre, új erőt, lendületet nyerve az élethez. Sokan megtapasztalták, hogy mi minden valósulhat meg Isten erejéből, s milyen csodák történhetnek, ha az ember együttműködik az isteni kegyelemmel. Mi kell mindehhez? Az az egyszerű igen, amit Mária is kimondott Isten szavára, akaratára.
Vannak álmok, amelyek nem valósulnak meg, de a valóság sokkal szebb, mint amit álmodtunk volna: Isten ezzel a nagy ajándékkal lep meg bennünket. Az ifjúságról szóló 2018-as püspöki szinódus záródokumentuma három mozzanatot emel ki Mária életéből: az egyik, hogy Máriának is végig kellett járnia a hit zarándokútját; a másik, hogy a feltámadás után kísérte az Egyház közösségét; a harmadik pedig, hogy anyaként és tanítóként ma is kíséri az Egyházat. Ezért példakép számunkra. Arra bátorít bennünket, hogy mi is merjük igent mondani Istennek, és végigjárni a hit zarándokútját – hangsúlyozta Palánki Ferenc püspök.
„Hinni annyi, mint akarni, amit Isten akar, szeretni, amit Isten szeret, még akkor is, ha ez a kereszthez vezet” – fogalmaz Robert Sarah bíboros, akinek szavai tökéletesen illenek Mária életére. A Szűzanya nem roskadt össze a kereszt alatt, amelyen egyszülött Fia függött. Ő ott állt, és mindvégig kitartott Jézus mellett. Nem kereste a miértet, hiszen a választ már a gyermek Jézustól megkapta: „nekem Atyám dolgaiban kell lennem” (Lk 2,49). Tudta, hogy Jézus a kereszten is „az Atya dolgaiban van”.
Mária Jézus feltámadása után együtt imádkozott az apostolokkal, s ez a közös imádság előkészítette a tanítványok szívét a Szentlélek befogadására. Mária bennünket is imádkozni tanít, és közbenjár értünk, imádkozik azért, hogy jobbak legyünk. Égi Édesanyánk soha nem mond le rólunk, ő Jézushoz akar vezetni bennünket. Bárhol is jelenjen meg Mária a világban, üzenetének mindig ez a lényege: „Gyertek Fiamhoz!” Arra kér bennünket, hogy térjünk meg, és engedjük, hogy a kegyelem megújítsa az életünket. Engedjük, hogy rajtunk keresztül is a világba jöhessen a szeretet, s hogy egyre közelebb kerüljünk Isten világához, a szeretet országához – zárta prédikációját a főcelebráns.
A szentmise végén a főpásztorok Veres András győri megyéspüspök vezetésével a Könnyező Szűzanya kegyoltára előtt imádkoztak.
A búcsú március 16-án este a hívek zarándoklatának megnyitásával folytatódott a székesegyházban. Ebből az alkalomból Veres András győri megyéspüspök mutatott be szentmisét. – Antoine de Saint-Exupéry így fogalmaz A kis herceg című művében: „Aki hagyja, hogy megszelídítsék, az a sírás kockázatát is vállalja vele.” Csak a szeretet gyengesége vagy hiánya lehet az oka annak, ha nem ejtünk könnyet barátaink, testvéreink szenvedése láttán – fogalmazott Veres András. A főpásztor arról is beszélt, hogy nagy ajándék, ha valaki meg tudja siratni a vétkeit. Különösen így van ez napjainkban, amikor sok embernek nincs belátása a vétkeivel kapcsolatban, nem jut el a bűnbánatra. A püspök Rabindranáth Tagore költő szavait idézte: „Még tengernyi könnynek is van túlpartja.” A kinyilatkoztatás más szintre emeli a vigaszt – fogalmazott a püspök. – Isten letöröl a szemünkről minden könnyet. Az ő országában nem lesz sírás, sem fájdalom, csak öröm, béke és szeretet.

Forrás: Győri Egyházmegye Sajtóirodája

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .