Nemzeti ünnepünk alkalmából

Fotó: Mudrák Attila

 

Aki gondolkodik, kérdez, alkot, az műveivel, munkájával népét, nemzetét szolgálja – jelentette ki Áder János köztársasági elnök a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából mondott beszédében az Országházban, mielőtt átadta a Kossuth- és a Széchenyi-díjakat, valamint a Magyar Érdemrendeket.

Kossuth-díjban részesült mások mellett Kisléghi Nagy Ádám festőművész, érdemes művész, nemzetközi szinten is elismert kiemelkedő művészi pályája, a bibliai történeteket figuratív ábrázolásmóddal megjelenítő, vallásos témájú alkotásai, valamint a világ számos templomát díszítő nagy méretű, szuggesztív falfestményei elismeréseként.
Széchenyi-díjban részesült mások mellett Barsi Balázs ferences szerzetes, a sümegi Sarlós Boldogasszony ferences kegytemplom templomigazgatója (képünkön), kimagasló színvonalú hittudósi és nagy hatású tanári munkája, valamint a lelkiségi irodalmat gazdagító publikációs, illetve műfordítói tevékenysége elismeréseként.
A Magyar Érdemrend középkeresztje (polgári tagozat) kitüntetésben részesült mások mellett Orosz Atanáz, a Miskolci Egyházmegye püspöke, az újonnan alapított egyházmegye struktúrájának kialakításában végzett munkája, valamint a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása és a romapasztoráció terén elért eredményei elismeréseként, valamint Tarjányi Béla szentírástudós, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának professor emeritusa, a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat ügyvezető elnöke, az Újszövetség kutatása és oktatása terén végzett több évtizedes értékes munkája, valamint a II. vatikáni zsinat utáni magyar bibliafordítás elkészültében, illetve határainkon inneni és túli terjesztésében vállalt szerepe elismeréseként.
A Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetésben részesült mások mellett Nemeshegyi Péter teológus, a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának tagja (képünkön), a kereszténység értékeinek hiteles képviselőjeként folytatott lelkipásztori szolgálata és missziós tevékenysége, nemzedékek számára meghatározó teológusi és tanári pályája, valamint a magyar–japán kapcsolatok elmélyítésében betöltött szerepe elismeréseként.
A Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben részesült mások mellett Görbe László, a kecskeméti Szentháromság Plébánia plébánosa, a budapesti Szent Margit Gimnázium nyugalmazott igazgatója, a rendszerváltás után újrainduló katolikus oktatásban végzett kimagasló színvonalú tanári és iskolavezetői tevékenysége, valamint elhivatott lelkipásztori szolgálata elismeréseként; Lipthay Erzsébet nyugalmazott gyermekorvos, a Szilágyi Erzsébet Nőegylet, a Pro Arte et Natura Alapítvány és az Iparművészeti Múzeum Baráti Kör társalapítója, a betegek szolgálatában végzett gyógyítómunkája, valamint a magyar történelmi hagyományoknak és Mindszenty József bíboros emlékének ápolása érdekében folytatott szervezőtevékenysége elismeréseként.
Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült mások mellett Bálint Emil, a csíkszeredai Szent Ágoston Plébánia plébánosa, az erdélyi magyarság hitéletének gazdagítása és nemzeti öntudatának megerősítése érdekében végzett odaadó szolgálata elismeréseként; Csíki Dénes pápai káplán, kanonok, a nyárádköszvényesi római katolikus plébánia plébánosa, Márton Áron püspök mellett végzett titkári munkája, valamint a kommunista elnyomás éveiben Jakab Antal püspök, illetve Bálint Lajos és Jakubinyi György érsekek melletti, több évtizedes szolgálata elismeréseként; Jakab Gábor pápai káplán, szentszéki tanácsos, a Kolozsvár-Kerekdombi Helyi Lelkészség plébánosa, több évtizedes lelkipásztori szolgálata, a kommunista elnyomás idején Márton Áron püspök elvei mellett tanúsított kiállása, valamint az erdélyi katolikus sajtó újraszervezésében vállalt szerepe elismeréseként; Kladiva Imre, a jászapáti Kisboldogasszony Plébánia plébániai kormányzója, a helyi egyházközség vezetőjeként a jövő nemzedék értékrendjének megerősítése, valamint a jász hagyományok ápolása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként; Salamon József, a gyimesbükki plébánia plébánosa, a gyimesi magyarság identitásának és kultúrájának megőrzése érdekében végzett odaadó szolgálata elismeréseként; Schall Tamás helyettes esperes, a veszprémi Magyarok Nagyasszonya Plébánia plébánosa, a plébánia megszervezésében vállalt szerepe, valamint a helyi és a kárpátaljai testvéregyházközség érdekében végzett tevékenysége elismeréseként; Sebők Sándor, a fóti római katolikus egyházközség plébánosa, a helyi családok és fiatalok erkölcsi-hitéleti nevelése, valamint a keresztény, nemzeti értékek megőrzése érdekében végzett több évtizedes lelkipásztori szolgálata elismeréseként.
Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesült mások mellett Gabona Ferenc, a Don Bosco Családok Egyesületének alelnöke, a Vajdasági Magyar Cserkészszövetség elnöke és alapító tagja, a vajdasági magyar cserkészet alapjainak megteremtésében betöltött jelentős szerepe, közösségépítő tevékenysége elismeréseként; Török András, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség Mária Út-koordinátora, a Szövetségi Cserkésztanács volt elnöke, a felvidéki magyar cserkészmozgalomban és a közép-európai Mária Út szlovákiai szakaszának kiépítésében betöltött szerepe, valamint számos zarándoklat szervezésében végzett munkája elismeréseként.

*

Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere nemzeti ünnepünk alkalmából Magyar Érdemrend lovagkereszt, Magyar Érdemrend tisztikereszt, Érdemes Művész, Kiváló Művész és Babérkoszorú díjakat adott át a Várkert Bazárban március 12-én.
Nemzeti ünnepünk, március 15. alkalmából, kiemelkedő színvonalú munkájáért a Magyar Érdemrend lovagkeresztje (polgári tagozat) kitüntetésben részesült mások mellett Magó Gábor Gyula nyugalmazott pedagógus, a Katolikus Diáksportért Alapítvány kuratóriumi elnöke, a Katolikus Iskolák Diák Sportszövetségének alapítója és tiszteletbeli elnöke, Zachar Péter Krisztián, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kara Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszéké­nek tanszékvezető egyetemi docense, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége budapest-belvárosi csoportjának elnöke.

 

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .