A Biblia üzenete: Bennetek lakó Lelke által…

Az évek – évszázadok, évezredek – során annyian elemezték, elmélkedték át újra és újra a pünkösdi igeliturgiát, hogy újat, frisset látni és láttatni benne elbátortalanító feladat, talán lehetetlen is. De talán épp a megvilágosító Szentlélek kiáradásának ünnepén a leginkább aktuális, hogy hittel, a Lélek tüzétől megindultan kezdjünk el újból (és minden évben újból) elmélkedni rajta. Racionális érveléssel fogást találni rajta éppoly lehetetlen, mint Szent Ágoston tanúsága szerint a tengert kagylóval pocsolyába merni. Mégis tudjuk, és nem csupán érezzük a jelentőségét, ezért gondolkodnunk, elmélkednünk lehet és kell róla.

A Biblia üzenete: Mintha látnánk a láthatatlant

A megdicsőült, feltámadott Úr látása megerősítette Tamás hitét (Jn 20,19–31). Az apostolok hite és hitvallása megerősítette az egyház hitét. Az Istenben való élet jó híre, örömhíre a miénk. Ebben az esztendőben különleges alkalmat teremt az emlékezésre, az elgondolkodásra és a szemlélődésre, hogy szinte egyazon napra esik II. János Pál pápánk halálának és szentté avatásának évfordulója, valamint az ünnep, amelyet ő adott nekünk: az isteni irgalmasság vasárnapja.

A Biblia üzenete: A dicsőség fénye

Jézus színeváltozásában (Lk 9,28b–36) felragyog előttünk Isten Fiának dicsősége. A káprázatban ott az ígéret: ugyanez a dicsőség készül mindazoknak, akik Krisztus útján járnak. Hallgatni és meghallgatni: több mint egyszerű játék a szavakkal. Az ember hallgat, figyel, várja az isteni megszólalást, akkor is, ha néha úgy érzi, hogy Isten hallgat, vagyis válasz nélkül hagyja. De Isten meghallgatja az embert és válaszol: a válasz időtlen, már el is hangzott – a kérdés az, vajon meghallottuk-e.