A keresztelés szavai

Az Osservatore Romano március elsejei száma tette közzé a Hittani Kongregáció február elsején kelt dokumentumát arról, érvényes-e a keresztség szentsége azokban az esetekben, amikor azt az angol nyelv két új formulája szerint szolgáltatják ki.

Vatikán

A Pápai Évkönyv idei kötete – Bemutatták a Szentatyának február 29-én a 2008-as Pápai Évkönyvet. Az Annuario Pontificio a katolikus egyház 2006-os helyzetét ismerteti. Abban az évben a pápa 169 új főpásztort nevezett ki.

A nép, az életszentség és az egyház

Az a hosszú folyamat, amely egy személy életszentségének nyilvános elismeréséhez vezet, el sem kezdődhet, ha azt nem maga a keresztény közösség terjeszti elő – írja P. Federico Lombardi jezsuita, vatikáni szóvivő heti jegyzetében. A Szentségi Kongregáció múlt héten ismertetett új dokumentumának ez az egyik legjelentősebb megállapítása.

A pápa a nevelés sürgető feladatairól

Tanárokhoz, szülőkhöz és diákokhoz – XVI. Benedek pápa levélben fordult egyházmegyéje híveihez, amelyben „a nevelés sürgető feladatával” foglalkozik. A levelet a római egyházmegye katolikus iskoláinak szentelt nap alkalmából írta, és február 23-án a Szent Péter téren, az egybegyűlt, több mint ötvenezer hívő előtt személyesen is bemutatta.

Pápai jelvények

A pápának és a Szentszéknek a XIV. század óta hivatalos jelvénye az egymást átlósan keresztező két kulcs, felettük a tiarával. A jelkép eredetét a Szentírásban találjuk. Máté evangéliumában, amikor Péter apostol megvallja Krisztusnak, hogy az “élő Isten Fiának” tartja, Krisztus így felel neki: “Te Péter vagy, és én erre a kősziklára fogom építeni egyházamat, s az alvilág kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait. Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyekben is, és amit feloldasz a földön, föl lesz oldva a mennyekben is.” (Mt 16,16-19)

Fatima

Megkezdődik Lucia nővér boldoggá avatása – A portugáliai Coimbra székesegyházában José Saraiva Martins bíboros, a Szenttéavatási Kongregáció prefektusa február 13-án Lucia dos Santos nővér halálának harmadik évfordulója alkalmából bemutatott szentmise végén bejelentette: XVI. Benedek pápa – elfogadva a coimbrai püspök, Albino Mamede Cleto által benyújtott kérelmet, amelyben osztozik számos püspök, valamint a világ minden részén … Olvass tovább