A keresztelés szavai

Ezek így hangzanak: „Megkeresztellek téged a Teremtő és a Megváltó és a Megszentelő nevében”, illetve „Megkeresztellek a Teremtő, a Szabadító és a Támogató nevében”. A kongregáció nemmel válaszol. Az egyetlen helyes formula: „Én téged megkeresztellek az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” Ez felel meg Krisztus a Szentírásban is kifejeződő akaratának.