Nagymaros, avagy a tanúságtevők öröme

Krisztushoz tartozni öröm, nem pedig valamiféle feladat, s evangelizálni is csak hitünket önfeledt örömmel megélve tudunk. Nem arra kell készülnünk, hogy mit tegyünk majd a tanúságtétel során, hanem arra, hogy kivé kell válnunk – fogalmazta meg előadásában Pál Ferenc atya az evangelizációt középpontba állító nagymarosi találkozó üzenetét.

A negyven évvel ezelőtt útjára indult találkozó eredetileg az ifjúság rendezvénye volt. Bár az eseményen a fiatalok részaránya ma is meghatározó, a résztvevők között szép számmal találni a szülők, a nagyszülők és az unokák korosztályához tartozókat is. Nagymaroson a nemzedékeket nem választja el egymástól mély szakadék, sőt, örömmel fogadják a különböző generációk jelenlétét. Az örömhír ugyanis nincs korhoz kötve, benne mindenki az újjászületésre kap meghívást – fogalmazott a Nikodémussal beszélgető Jézus szavait idézve Hadi Ferenc, a találkozó egyik szellemi atyja és fő szervezője.

Nyitott kapuk

Közösségek tanúságtétele Esztergomban

Az Esztergom–budapesti főegyházmegye a hit napjára hívta össze közösségeit. Mintegy hatszázan gyűltek össze az esztergomi Szent Adalbert Központban. Az Atya mindig nyitott kapukkal vár minket – fogalmazott Székely János püspök a hálaadó szentmisén. A nap személyes tanúságtételei, bemutatkozásai, művészeti betétei keresztmetszetet adtak Esztergom közösségi életéről, bizonyságot téve az egyház élő valóságáról.

Az Esztergom–budapesti főegyházmegye Boldog Meszlényi Zoltán püspök vértanúságának emléknapját, március 2-át választotta ki arra, hogy összehívja az egyházmegye közösségeit, a hit évében a hit napját ünnepelve. Hatvanegy plébánia, tizenhárom iskola, hét karitászrégió, tizenhat szerzetesközösség, lelkiségi mozgalmak képviselői, hitoktatók, valamint a párkányi hívek egy csoportja gyűlt össze, hogy együtt adjanak kifejezést örömüknek a hit ajándékáért.

Vallási ismeretekről az óvodákban

Hetedik alkalommal találkoztak a Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet (KPSZTI – http: //www. kpszti.hu) szervezésében a katolikus óvodák dajkái, hogy a hit évében elméleti és gyakorlati megközelítésben is körüljárják a hitre nevelés kérdéseit. Hogyan vesz részt az óvodában a dajka a hit átadásának folyamatában? – ezzel a témával foglalkozott pénteken az ország különböző részeiből érkezett száztíz résztvevő.

„A hit megélése és továbbadása, ápolása keresztény küldetésünk, megélése kiemelt helyen szerepel óvodáinkban” – fogalmazott Grolyóné Szabó Éva, a KPSZTI óvodai szakértője, a dajkatalálkozó kezdeményezője és szervezője. Elmondta, mennyire fontos a dajka bevonása az óvodai nevelési munkába, amit az Óvodai Nevelés Országos Alapprogram is kifejt. „A felnőtt elsődleges tájékozódási és viszonyítási pont a gyermek számára. Legyen benne a dajka néni is a nevelés folyamatában, legyen ott a játékban, a csendes perceken” – hangsúlyozta Grolyóné Szabó Éva.