Szentírás-magyarázat: Az aratnivaló sok… – Évközi tizenegyedik vasárnap – Mk 9,36–10,8

Egy református lelkész volt gimnáziumi osztálytársa kórházba került. A lelkész tudta, hogy az osztálytársa nem hívő ember. Időnként meglátogatta, narancsot, ezt-azt vitt neki, de komolyabb témákkal nem hozakodott elő. Egyszer aztán a kórház folyosóján a főorvos megállította, és azt mondta neki: „Már nincs sok hátra.” A lelkész bement a kórterembe, leült a barátja ágyának szélére, és akkor elővette a Bibliáját.

Szentírás-magyarázat: Egyszerűen adni, egyszerűen elfogadni Szentháromság vasárnapja – Jn 3,16–18

Az evangélium egyik legszebb, legismertebb mondatát olvassuk az A év Szentháromság vasárnapján: „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda…” (Jn 3,16). János evangélista mintha magyarázatot akarna adni arra, hogyan is volt ez lehetséges, hogy az Isten Fia meghalt értünk.

Szentírás-magyarázat: Az éltető víz – Nagyböjt harmadik vasárnapja – Jn 4,5-42

Jézus beszélget a szamariai asszonnyal Jákob kútjánál. Ez a 30-35 méter mély, ősi kút mintegy 100 méterre található Szikhem (az evangéliumi elbeszélésben Szikhar – az “ar” végződés talán a Szamaria szó analógiájával magyarázható) városától. Jákob az ide telepedésekor szerezhette meg ezt a kutat (Ter 33,18-20). A targum (az Ószövetség ősi arámi fordítása, parafrázisa) megjegyzi: “Miután Jákob atyánk elmozdította a követ a kút szájáról, a víz feljött a kútból, és túláradt húsz éven át.” Jézus itt, ennél az ősi hagyományokkal megszentelt kútnál ígéri az örök életre szóló, felszökellő vízforrást.