Szemlélődés: önfeladás és teljesség

A keresztény lelkiség gyakorlatias. Jézus Krisztus közöttünk jártában két lábbal állt a földön, s nyomán a keresztény spiritualitás is bizonyos értelemben – ha nem is földhözragadt – legalábbis földközeli. Szeretni csak konkrétan lehet. Ezért van az, hogy manapság a lelki élet avatott tanítói (lelkigyakorlatokat adó atyák, nővérek és laikus keresztények) – ahelyett, hogy magasztos és kenetteljes prédikációkat tartanának – gyakran egyszerűen csak arra igyekeznek rávezetni bennünket, hogy megtanuljunk elcsendesedni. Aki időt tölt a természetben, aki egyedül marad önmagával és (újra)tanulja a valóság érzékelését, az fokozatosan lecsendesedik. Megtanul egy gyermek szemével körülnézni: mintha mindent először látna; vagy mintha utoljára.

A szabadság, az öröm és a szeretet légkörét sugározta

Elhunyt Nemes Ödön jezsuita szerzetes

Van valami bölcsesség abban, hogy sebész ne műtsön családtagot, pap ne temessen közvetlen hozzátartozót. Az érintettség veszélyes lelkiállapot. Talán nekem sem volna szabad Ödön atyáról megemlékezést írnom. Túl közel állt hozzám, túl sokat köszönhetek neki. A vele való találkozás megváltoztatta az életemet.