Álmodik a múlt: Kis, kerek templom

Bényről az 1700-as évek első felében ezt írta Bél Mátyás: „Bény név alatt két falut is ismerünk: Nagy- és Kis-Bényt. Az utóbbit ugyanis mindössze hat kis család, vagyis a falucskájuk templomához tartozó telepesek lakják. Valamikor ugyanis a premontreiek rendjének kolostora volt itt, melyhez három templom tartozott, egyik az Oltáriszentség temploma, magas és nagyszerű épület, melynek a szentélye a Szent Kereszt formáját másolja, a hajóhoz pedig hátulról merőlegesen egy másik templomot építettek, mely a nagyobbik templom mellett annak előtereként szolgált, nyilván a keresztségre jelöltek számára, akiket ebben a korban a régi szokásoknak megfelelően a templomon kívül oktattak a papok, míg csak a keresztény közösségbe nem fogadták őket.

Álmodik a múlt: Megújulva, fölszentelve

A Hármashatár-hegy északnyugati oldalán a budai térség legmagasabb települése a középkorban Gercse nemesi falu volt. Román kori temploma, amelyet harminc éve fényképeztem, pusztulásnak indult rom volt. Ma nem az: felszentelt, középkori templom Pesthidegkút határában. Amikor jöttem vissza a fényképezésről, felrémlett egy réges-régi vasárnap délután, amikor eljött hozzám Nagy Emese és Zolnay László, hogy megnézzék a román kori emlékekről készült képeimet. ők beszéltek erről a templomról, illetve romról.