Balatonszárszói képeslapok

A versek vittek Szárszóra és hívnak ma is vissza rendületlenül az iskolába, ahol évről évre a megyei versmondó verseny döntőjét rendezik oly gondosan. Több mint negyedszázada szólított meg e szellemi-lelki közeg, mondhatnám azt is: a hely varázsa, mert Balatonszárszónak varázsa van. Nem csak szép fekvésének, hanem az emberekből áradó derűnek köszönhetően. És a hagyatéknak, amit József Attila, Rónay György, Csukás István, Obádovics J. Gyula bízott ránk, illetve a Soli Deo Gloria égisze alatt évtizedekkel ezelőtt és a közelmúltban rendezett találkozók sora.

Reformerek, polihisztorok, karrierek

V. Molnár László Ruszisztikai és magyar–orosz kapcsolattörténeti írások (1711–1848) című könyve igazi delikátesz. Olyan válogatás az elmúlt tíz esztendő publicisztikai írásaiból, amelyet kézbe véve egy sokak számára ismeretlen terület tárul föl: az orosz múlt meghatározó szelete, amely örökre beíródott a tudós szerző életművébe.

Somogyi kincses hagyaték

Évről évre gyarapszik az Örökségünk – Somogyország Kincse kitüntető címmel büszkélkedők köre, és a Somogyi Értéktárban is egyre több helyi különlegesség kap helyet. A természeti és az épített környezet látványosságai, a szakrális, kulturális, tudományos és néprajzi értékek folyamatosan gazdagítják Somogy­or­szág kincses hagyatékát. Az értékek gyűjteménye példa arra is, miként fognak össze lokálpatrióta helybéliek és civil szervezetek.

A könyvtáros Lamping-monográfiája

Nemcsak témájában, hanem könyvészetileg is figyelemre méltó kötetet tett le a hazai építészet asztalára H. Molnár Katalin. A könyvtáros szerző Lamping Józsefet, a múlt század eleji építészet egyik kiválóságát mutatja be a Nemzeti Kulturális Alap és számos szponzor támogatásával megjelent, fotókkal gazdagon illusztrált kötetben, amelyet a kaposvári Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár adott ki. Az előhangot jegyző L. Balogh Krisztina, a somogyi megyeszékhely főépítésze vallja: „A jó építész üzen házaival. Üzen egy korról, egy értékrendről, egy közösségről.” A Lamping-életműről, amely megkapta az Örökségünk – Somogyország kincse kitüntető címet, illetve a róla szóló monográfiáról H. Molnár Katalinnal beszélgettünk.