Homíliavázlat: „Kinek tartotok engem?”

Jézus gondolkodóba ejti tanítványait, amikor egy igen komoly kérdéssel áll eléjük: kinek is tartják őt az emberek? Miután a tanítványok elmondják, hogy mit gondolnak róla az őt csak felületesen ismerők, Jézus továbbmegy: Hát ti kinek tartotok engem? S Péter a tőle megszokott vehemenciával válaszol: Az Isten Fölkentjének. Ez még a tanítványok szűk körében hangzik el. Ők már alaposabban ismerik Jézust, szívük az ő közelségében már megsejtett valamit ebből az igazságból. S azzal, hogy rájuk parancsol: ne mondják el senkinek, Jézus nem tesz mást, mint elismeri ezt az igazságot, s egyszersmind a szívükbe vési.

Homíliavázlat: Kövessük lépteit

Húsvét negyedik vasárnapján anyaszentegyházunk mindig a Jó Pásztorról szóló evangéliumot tárja elénk. A húsvéti idő az öröm ideje: Krisztus feltámadásának örömhíre hatja át ezt az ötven napot. A húsvéti idő vasárnapjain olvassuk, hogy Jézus még vissza-visszatér tanítványaihoz, mert hitükben meg akarja erősíteni őket. Oktatásuk még nem fejeződött be, hiszen most kell igazán megtanulniuk természetfeletti dimenzióban szemlélni mindazt, amire a Mester őket tanította. Küldetésük sem ugyanaz lesz, mint Jézus földi életében, hanem az is új lendületet kap majd a Szentlélek eljövetelével. Az apostolok maguk is „pásztorok”, de egyben „juhok” is, akikért a Jó Pásztor életét adta. Ezért illik bele a húsvéti olvasmányok sorába ez az evangélium.

Homíliavázlat: Életre váltott emlékezés

Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet” – kiáltja Jézus földi életének utolsó másodperceiben. Beteljesedett a megváltás műve: a legtisztább Áldozati Bárány, az Isten Fia meghalt a keresztfán. Engedelmességével kiengesztelte az Atyát az egész teremtéssel. Ez az a kiengesztelődés, amelyet az ősszülők engedetlensége óta várva vártak a nemzedékek. S most itt vagyunk a történelemnek és az üdvtörténetnek e meghatározó pillanatában, amikor az Üdvözítő vére tisztára mossa mindazt, amit a bűn befeketített.

Homíliavázlat: A „magas hegyen”

„Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik. Őt hallgassátok!”– hallatszott az égből azon a „magas hegyen”. A mennyei szózat hallgatói bizonyára igen meglepődtek. Alig telt el egy kis idő azóta, hogy a Mester ruhája vakító fehéren ragyogni kezdett. S alighogy megjelent Mózes és Illés, hogy közeli haláláról beszéljenek vele, még a mennyei Atya szózata is megerősíti: itt valami páratlan esemény zajlik.