„A különb élet vágya”

Prohászka püspök Széchenyi vallásosságáról – Hogyan látja Prohászka Ottokár, a teológus, a püspök, a közéleti szereplő a legnagyobb magyart? Mi indítja arra, hogy tisztelettel és lelkesedéssel szóljon az államférfiről, Széchenyi Istvánról, miközben tisztán látta a gróf életének buktatóit, lelki konfliktusainak, önemésztő vívódásának okait? Az Ünnepnapok. Emlékezések című művének „Írók és államférfiak” fejezetében szerepel a „Gróf Széchenyi István vallásossága” címet viselő, 1911-ben született írás. Prohászka adózni kívánt „a szellemnek, mely konfliktusaiban éppen oly nagy, mint befejezett műveiben”.

Reményt adó ember

A papság éve méltó alkalom, hogy emléket állítsunk a Partiumhoz tartozó falu, Kisiratos nagy szülöttének, Godó Mihály jezsuita szerzetesnek, akit küldetésének vállalása, szolgálatának teljesítése már életében példaképpé emelt. Bárhol járt, tanúságot tett hitéről és meggyőződéséről, másokat is megerősítve. Tevékenységére a Ceauaescu-rezsim rendőrsége is felfigyelt. Letartóztatták: de ő a kihallgatások alatt is rendíthetetlen hittel küzdött az igazságért.