A bujdosástól a bebörtönzésig (II. rész)

Adalékok Mécs László életrajzához (1944−1953) – Hogy vallomását ellenőrizzék, illetve maradék ellenállását is megtörjék, Kiss Toldi Ferenc, a BM IV. Vizsgálati Főosztályának fővizsgálója, kihallgatótisztje október 15-én „fogdahálózat ráépítését” javasolta Mécs Lászlóra. A konspirációra a fővizsgáló Mózes fogdaügynök nevét terjesztette felettesei elé. Mózest 1953. október 19-én szállították át a Kozma utca 13. szám alatti Országos Börtönből (más néven Gyűjtőfogházból) a Házifogdába, Mécs László zárkatársának, s november 9-én vitték vissza. Első jelentését 22-én, az utolsót, a tizenkettediket november 3-án körmölte le. Összesen negyvenhét oldalt írt. A konspirációt tartótisztjével, Kiss Toldi Ferenccel előre megtervezték. Mózes jól szerkesztett, pontosan fogalmazott jelentéseket adott át akkor, amikor látszólag kihallgatásra vitték.

A bujdosástól a bebörtönzésig (I. rész)

Adalékok Mécs László életrajzához (1944−1953) – A színpadtól a kínpadig. Tömören így foglalható össze Mécs László sajátságos alkotói és előadó-művészi pályafutásának első harminc éve. Most életútjának eddig kevéssé ismert időszakába nyerünk bepillantást. Az események olvasása közben, kérem, ne feledjék a legfontosabbat. Azt, amit a Felvidék igrice a következőképpen fogalmazott meg: „Ez voltam én: ember, magyar, plébános.”

„Szeretnünk kell tanítványainkat”

Takács Menyhért pedagógusi hitvallása

Az idei, 12. Gödöllői Szkólatábor apraja-nagyja szájtátva érzékelte, hogy a főleg diákok által előadott A varázsfuvola dallamai szívükig-lelkükig hatoltak. Ezzel is igazolva: gyermekszeretetével, tudományos igényű, liturgia-központú nevelésével a fő szervező, szerzetes zenész-tanár Piusz atya méltó folytatója a jászóvári premontrei hagyományoknak. Annak a szellemiségnek, amelynek egyik legodaadóbb megtestesítője a százötven éve született Takács Menyhért (1861–1933) volt.