Az Istent szeretőknek minden a javukra válik

Boros Gyevi Imre ferences szerzetes – Imre atya június 2-án ünnepli születésnapját. 1914-ben, még az Osztrák-Magyar Monarchiában született Zentán. Szerzetes nővér nagynénje, aki sokat imádkozott érte, hatott döntően hivatása alakulására. Tőle kapott egy Páduai Szent Antal-képet, azzal az intéssel, legyen olyan, mint a képen ábrázolt szent…

Lelkeket adj nekem, a többit vedd el!

Vida Tivadar vasmisés – Tivadar atya Ipolyságon született 1922. február 6-án. Pozsonyban járt elemi iskolába, majd az Állami Magyar Reálgimnázium diákja volt 1932 és 1938 között. A kassai szemináriumban három évig tanult, azután Pozsonyban folytatta tanulmányait. 1945 és 1960 között a Csehszlovákiához elcsatolt területeken szolgálta a híveket, 1962-től élete Máriaremetéhez kötődik.

Isten nélkül semmit sem tehetünk

Szita Illés Teofil ferences szerzetes – Teofil atya a Margit körúti ferences rendházban él. 1928 mindenszentek napján született egy Nógrád megyei kis faluban, Héhalomban. A Jóisten szeretetének jele, hogy a mélyen vallásos faluból 1920 és 1970 között tizenkét fiatalt hívott meg szolgálatára.

Mindörökké

Kovács Ferenc Ágoston karmelita atya – 1950-es évek. A rendőrség Síp utcai irodájában egy fiatalember áll a létra tetején, villanyt szerel. A belépő rendőr így köszön a szerelőnek: „Szabadság!” Mire a férfi azt válaszolja: „Mindörökké!”