Az egyszerűség és a kiengesztelődés útján

Kilencvenöt éve született Roger testvér – Roger Schütz-Marsauche 1915. május 12-én született a svájci Provence-ban, hívő protestáns szülők kilencedik gyermekeként. Apja református lelkész volt, ő maga is teológiát tanult 1937 és 1940 között Lausanne-ban és Strasbourgban. 1940-ben telepedett le az akkor német megszállás alatt lévő Franciaországban, azzal az elhatározással, hogy közösséget alapít, amely az emberek közötti kiengesztelődést szolgálja. Háza rövidesen a nácik által üldözöttek menedékhelyévé vált. 1942-ben közösségével együtt Svájcba kellett menekülnie. A terület felszabadulása után, 1944-ben társaival visszatért Taizébe, ahol árva gyermekeket gondozott, illetve német hadifoglyokat látogatott. 1949-ben a közösségből heten fogadalmat tettek, ezzel létrejött a szerzetesközösség, amelynek Roger testvér lett a vezetője (priorja). Haláláig (2005. augusztus 16-án, Taizében az esti imádság alatt egy pszichésen zavart asszony késsel meggyilkolta) vezette a közösséget, amelyhez egyre többen csatlakoztak szerzetesként.

A feltámadt Krisztus jön…

Taizé kovásza – hatvan éve – A feltámadt Krisztus jön, hogy ünnepet készítsen a szívünk mélyén. Az egyház tavaszát készíti nekünk, olyan egyházét, amely lemond a hatalom minden eszközéről, készen áll arra, hogy osztozzék mindenkivel és a látható közösség helye legyen az emberiség nagy családja számára.