Devecseri gyerekek Egerben

Kikerültek a nyomasztó környezetből a vörösiszap-katasztrófa után

Megilletődött gyerekcsapat áll az egri püspöki palota dísztermében. A devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola harminchat diákja és négy tanára vár Ternyák Csaba egri érsekre. A gyerekeket a Katolikus Karitász utaztatta ide. Velük jött a veszprémi egyházmegyei igazgató, Zagyva Richárd, Écsy Gábor atya országos igazgató és Árvai Ferenc egri egyházmegyei igazgató is.

Az érsek érkeztével egy perc alatt semmivé foszlik a gyerekek és kísérőik elfogódottsága, a főpap köszöntője ugyanis tudományos ismeretterjesztő, mesés, történelmi és egyháztörténeti elemeket vegyít, ügyesen leköti hallgatói figyelmét. Ezt követően oldottan, minden protokoll nélkül beszélgetnek egymással a jelenlevők.

Czeidli József, a devecseri gyerekek egyik kísérőtanára mondja: „Óriási lelki hozadéka van ennek a kirándulásnak. A gyerekek kikerültek abból a környezetből, amely már fél éve nyomasztja őket.”

„Ki kell lépnünk a templom falai közül!”

 

Lakótelepi misszió Újpalotán

Óriási, egyenként is falunyi embernek otthont adó panelházak tövében zajlik az élet Újpalotán. Némelyik házat felújították már, színesen csillognak a tavaszi délutánban, sok épület azonban panelszürke még, jobb időket vár. Az 1960-70-es években épült lakótelepre – természetesen, hiszen kommunizmus volt – nem terveztek templomot. A lélekszám akkoriban a duplája volt a mostaninak: nyolcvanezer. Jóval a rendszerváltás után, 2006-ban rakta le Erdő Péter bíboros az újpalotai templom alapkövét, és két évvel később, 2008-ban szentelték fel a lakótelepi környezethez küllemében okosan alkalmazkodó, természetes anyagokból készült, méltóságot, biztonságot és nyugalmat hirdető templomot. Az Urunk színeváltozása Boldog Salkaházi Sára-plébániatemplom jól érzékelhetően beleszervült a lakótelepbe.

A plébánián zajló élet minden részletéről értesülhetünk, ha az interneten megkeressük weboldalukat (www.ujpalotaitemplom. hu). Érdemes, mert már a virtuális világban is megtapasztalhatjuk, mennyire színes, tartalmas közösségi életet adott az Isten az újpalotaiaknak. Küldött hozzá egy, a világban természetesen mozgó, tiszta tekintetű, lelkes és ügyes papot is, Repcsik Gyulát. – Mit jelent lakótelepi papnak lenni, és melyek a lakótelepi misszió sajátosságai? – kérdeztük tőle.

Felsőzsolca hálát adott

Április 2-án ünnepi hálaadó szentmisét mutatott be Ternyák Csaba egri érsek a zsúfolásig megtelt felsőzsolcai római katolikus templomban, hogy Isten áldását kérje az elvégzett munkára és mindazokra, akik munkájukkal, adományaikkal, imáikkal segítették a Katolikus Karitász tevékenységét.

A borsodi térségben mintegy kilencvenmillió forint értékben osztott szét segélyeket – élelmiszert, gyógyszereket, takarót – a karitász a tavaly tavaszi árvíz károsultjainak, majd az árvíz elvonultával ötszáz otthont újított fel. A munkálatok 2010 júniusától 2011 februárjáig tartottak – tájékoztatta lapunkat a karitász országos igazgatója, Écsy Gábor.

A szívünk erőtartalékai

Ünnepi beszélgetés Erdő Péter bíborossal

Erdő Péter bíboros, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke meggyőző határozottsággal vette számba és értékelte az elmúlt év eseményeit. Kérdéseinkre adott válaszai nem csak karácsony ünnepén érvényesek, bármikor erőt meríthetünk belőlük. A szeretetszolgálatról, helyünkről Európában, az értelem és a hit viszonyáról szólva mindig célba talál. Mesterlövész mondatai – például ez: „Egy mai európai értelmiségi nagyon nyugodt szívvel és nagyon is emelt fővel lehet istenhívő, mert nincs olyan tudományos tény, ami ennek a meggyőződésnek útjába állna” – a hit fénykörébe vonják az olvasót.

– Az elmúlt év bizonyos megközelítésben a katasztrófák éve volt. Kezdődött a haiti földrengéssel, aztán jött nálunk a tavaszi árvíz, ősszel a vörösiszap katasztrófája. Valamikor Puskásról és Mindszentyről kérdezték az embert, amikor megtudták, hogy magyar, idén azt tapasztaltam, hogy mindenki, beleértve még a római egyházi vezetőket is, a vörösiszapot hozta szóba. Ezek a szomorú események viszont megmutatták azt, hogy van az emberi és a keresztény segítségnyújtásban erőtartalék. Többször hirdettünk országos gyűjtést, mint ahányszor úgy gondoltuk, hogy ez célszerű és eredményes lehet, de az emberek nagylelkűek voltak. Pedig nem állnak jól anyagilag a családok sem, nem állnak jól a templomba járó emberek sem, mégis igen jelentős összegekkel támogatták akár a haiti károsultakat, akár az árvíz és a vörösiszap áldozatait.

Négy évtizede a gregorián szolgálatában

A gregorián a liturgikus szöveg és zene felülmúlhatatlan, az egyház által mintául rendelt egysége, az egész embert, értelmet és szívet megragadó istendicsőítés. Magyarországon bizonnyal legismertebb apostola a Schola Hungarica énekkar, melynek neve az elmúlt évtizedek során fogalommá vált. Fennállásának negyvenedik évfordulóját ünnepelték nemrég tagjai és tisztelői Budapesten, a Batthyány téri Szent Anna-templomban tartott jubileumi hangversenyen.

Orgonaszó az istentiszteleten

Kiadvány és kurzus szakembereknek – Jelentős hiányt pótolva istentiszteleti használatra alkalmas orgonadarabok gyűjteménye jelenik meg rövidesen a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyházzenei tanszékének kiadásában, Bódiss Tasmás, Enyedi Pál és Kiss Zoltán szerkesztésében, az Egyházzenei Füzetek sorozat új, VI. évfolyamának első darabjaként.