Plébániai közösségeknek a természet „üzeneteiről”

 

Teremtésvédelem

Közel öt éve, 2008 novemberében jelent meg a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele a teremtett világ védelméről. Ezt követően az Országos Lelkipásztori Intézetben megalakult egy csoport azzal a céllal, hogy minél több emberhez eljusson a körlevél üzenete. Ez a csoport indította el a www.teremtesvedelem.hu honlapot, ahol a körlevél és számos más egyházi dokumentum is megtalálható. Szintén ez a csoport kezdeményezte a Naphimnusz Egyesület megalakulását is.

A természet üzenete

Teremtésvédelem

Az elmúlt években több olyan írás jelent meg, amelyekben az egyház vezetői arra hívják fel a figyelmünket, hogy „a teremett világot szemlélve is Isten szól hozzánk”. Erről is beszélt például XVI. Benedek pápa Dei verbum (Az Úr szava) kezdetű apostoli buzdításában, amelyben a 2008-ban tartott szinóduson elhangzott gondolatokat foglalta össze. Ebben a ma már magyarul is olvasható könyvben többek között a következőket találjuk: „A természet könyve is lényeges része annak a többszólamú szimfóniának, amelyben az egyetlen Ige fejezi ki magát (…), maga a Szentírás hív, hogy a teremtést szemlélve ismerjük meg a Teremtőt.”

A természet „lázadásáról”

Teremtésvédelem

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2008 tavaszán határozta el, hogy kiad egy körlevelet, amelyben a teremtett világ iránti felelősségünkről fogalmazza meg álláspontját. Már a szöveg véglegesítésének időszakában, 2008. október 5. és 26. között ülésezett a Vatikánban a Püspöki Szinódus XII. Rendes Gyűlése, amelynek Isten szava az egyház életében és küldetésében volt a témája. Csak utólag derült ki, hogy a magyar püspöki kar megnyilatkozásának céljai és a Vatikánban folytatott tanácskozás eredményei között milyen szoros kapcsolat volt. A szinódusról hazatérve Erdő Péter bíboros interjút adott az Új Embernek, amely a következő mondatokkal kezdődött: „A legfontosabb és számunkra a legaktuálisabb kérdés, hogy semmiképp sem azonosíthatjuk Isten Igéjét a Bibliával mint egyetlen könyvvel. Isten a maga szavával teremti a világmindenséget. Isten Igéje szól a teremtésből is, tehát a természetes ész világánál a teremtett világot szemlélve is Isten szól hozzánk” (Új Ember, 2008. november 8.).