A múlt a jövő reménye

Gondolatok a cserkészet történetéről

Az egyes mozgalmak sorsa a történelemben önmagáról beszél. Jó példa erre az a könyv is, amely a közelmúltban jelent meg a több mint százéves múlttal rendelkező Magyar Cserkészszövetségről (MCSSZ). A kötetet olvasva azt tapasztaljuk, hogy nagy szükség idején a Gondviselés mindig küldött a cserkészetnek megfelelő embereket, akik a XX. század radikálisan megváltozott körülményei között is utat mutattak a helyét kereső ifjúságnak. Arra ösztönözték a fiatalokat, hogy Istenre épülő alapon merjék önként vállalni a haza és embertársaik szolgálatát. Nem ezek a vezetők találták ki ezt a teljesen új és sajátságos ifjúsági életformát. Ők csupán nyitott szemmel és szívvel felfigyeltek arra a jelenségre, amelyet egy rendkívül tehetséges és tettre kész, magas rangú nyugdíjazott angol tábornok – akit a dél-afrikai mafekingi helytállásáért hősként ünnepeltek – hozott létre 1907-ben, addigi élettapasztalataira alapozva.

Papság a cserkészek szolgálatában

A Táborkereszt konventjének üléséről – A pap szolgálatának fő célja saját lelkiségének elmélyítése. Ily módon lesz Isten titkainak „gondnoka”, kezeli a megfoghatatlan Isten kegyelmi ajándékait. A pap éljen állandó izzásban. A nevelés elsősorban példa.

Mindennap tenni valami jót

Kiállítás a magyar cserkészetről Gödöllőn – Az elmúlt évszázadban a magyar fiatalság körében meghatározó szerepet töltött be a legalább napi egy jótettet vállaló cserkészek mozgalma. Az angol Robert Baden-Powell a XX. század elején felismerte, hogy az emberi élet értékeinek megélését elősegítő élménypedagógiai módszer vonzza a fiatalokat.

Könyvespolcra: Megszentelő szerelem

Nem az a baj, hogy a mai világ a szex jegyében él, hanem az, hogy ez a harsogó szexualitás végtelenül önző, öncélú, pillanatnyi ösztönös érzelmeket kielégítő, ezért romboló és megalázó.
A szexualitás Isten adománya, ebből eredendően a megszentelt házastársi szerelem és annak gyümölcse, a gyermek, az Atya, a Fiú és a Szentlélek egymás iránti kifogyhatatlan bensőséges szeretetközösségét mintázza.

A hegyen

Kárpát-medencei Háló-tábor – A Háló nyári nagytáborában augusztus 2. és 9. között a Sátoraljaújhely feletti Sátor-hegyen közel négyszázan jöttek össze a politikai határokkal szétválasztott Kárpát-medencei magyarok.