Rubinmise Vácott

Pálos Frigyes első szentmiséjét 1947. június 29-én celebrálta Kispesten. A hetvenedik évfordulón jelen volt Beer Miklós váci megyéspüspök, Varga Lajos váci segédpüspök, az egyházmegyében szolgálatot teljesítő több paptestvér, a püspökség dolgozói, Hegyi László egyházi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár, Fördős Attila, Vác polgármestere, valamint több önkormányzati tisztségviselő, egykori és jelenlegi kollégák, barátok.
A jubilánst 1947. április 22-én szentelték pappá Vácon. Jelmondata: „A házadért való buzgóság emészt engem” (Zsolt 68,10). Papi szolgálatát Pestújhelyen kezdte. 1949-ben a pártállam évtizedekre felfüggesztette hitoktatási engedélyét. Később a kecskeméti főplébánián, Hatvan belvárosában, Vácott, Cegléden és Tereskén szolgált. 1972-ben művészettörténész diplomát szerzett. Tevékenyen részt vett Tereske és Hévízgyörk Árpád-kori templomainak helyreállításában, valamint Csörögön az új templom építésében. 1979-ben préposti kinevezést kapott. 1994-től a Váci Székesegyházi Kincstár és Egyházmegyei Gyűjtemény igazgatójaként védi és gyarapítja az egyház művészeti kincseit.
Pálos Frigyes hosszú papi szolgálata alatt több kitüntetésben is részesült. Átvehette a Magyar Műemlékvédelemért díjat (1985), a Pro Dioecesi Vacensi (Váci Egyházmegyéért) emlékérmet (1995), a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjét (1998) és a Forster Gyula-díjat (2008), s emellett Vác, Hatvan és Tereske díszpolgára is. Legutóbb idén januárban részesítette művészeti és közművelődési díjban Vác Város Önkormányzata.
Beer Miklós egykori gimnáziumi hittantanáraként köszöntötte az ünnepeltet. Kiemelte: Frici atyának jelentős szerepe volt abban, hogy ő a papi hivatást választotta, és köszönetet mondott neki a sok támogatásért és tanításért.
A püspök szavait követően az ünnepelt köszöntötte mindazokat, akik megtisztelték jelenlétükkel és gondoltak rá a jubileum alkalmából. Megköszönte egykori tanítványa szavait, és kifejezte háláját azért, hogy az elmúlt tizenöt évben pappá szentelésének helyén, Vácon szolgálhatott. Imájában arra kérte az Urat, hogy legyenek lélekben erős, hitvalló, tanúságtevő családok, és legyen a jövőben több papságra készülő fiatal, aki egész életével szolgálja Istent.
Az ünnepi szentbeszédet Holnapy Dénes Márton OPraem zsámbéki plébános mondta, aki Péter és Pál apostolok főünnepéhez kapcsolódva Szent Máté evangéliumát idézte: „Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat, s az alvilág kapui sem vesznek rajta erőt” (Mt 16,18). Beszélt a papi hivatás lényegéről, amely két szóban is kifejezhető: „Szeretlek, Uram.” Az Isten papjának úgy kell bemutatnia a liturgiát, mintha az lenne az első és az utolsó, az egyetlen szentmiséje – mondta. Az idősebb papoknak nagy a felelősségük abban, hogy mit adnak át a fiataloknak, hasonlóképpen ahhoz, ahogyan a szülő is felelősséggel tartozik a gyermekeknek az értékek átadásában – hangsúlyozta Holnapy Dénes Márton. Homíliája végén arra hívta fel a jelenlévők figyelmét, hogy „a legnagyobb ajándék, amit az ünnepeltnek adhatunk, az ima”.
A mise végén Kocsis Imre nagyprépost a székeskáptalan nevében köszöntötte a jubilánst. Rámutatott: Pálos Frigyesnél jobban senki sem tudná bemutatni a káptalan múltját, hiszen ő példás őrzője történelmüknek és értékeinknek. Méltatta a rubinmisés áldozatos, fáradhatatlan kanonoki szolgálatát, és köszönetet mondott a sok tanításért, a példamutatásért. Hegyi László egyházi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár is köszöntötte a jubilánst. Háláját fejezte ki azért, hogy mindig mindenkit a helyes út megtalálására tanított, és arra, hogy felismerjék Isten jelenlétét a világban.
A liturgia zárásaként Pálos Frigyes áldását adta minden jelenlévőre, megköszönte az Úrnak az elmúlt hetven évet, a híveknek pedig a közös imádkozást, az ünneplést.

Forrás és fotó: Váci Egyházmegye

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .