Papszentelések

Fotó: Nagy Emil

A gyulafehérvári székesegyházban június 29-én, Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepén Jakubinyi György érsek pappá szentelte Bereczki Attila Szabolcs és Fülöp Sándor Szabolcs diakónusokat.
A szentelendők bemutatása után a főpásztor arról beszélt homíliájában, hogy miként kaphatja meg valaki a hivatást.
Felidézte az apostolok meghívását, és megállapította, hogy az Úr Jézus napjainkban is hasonlóan jár el, mint nyilvános működése idején, ám ma a kegyelem útján cselekszik, hiszen nem jelenik meg személyesen, hogy meghívja szolgálatára az embereket, mint egykor tette. Különböző élethelyzetekben szól azokhoz, akiknek a szívében vágyat ébreszt, hogy kövessék őt.
Amikor Jézus az utolsó vacsorán megalapította az Oltáriszentséget, egyúttal megalapította az egyházi rend szentségét is. Azóta kézföltétellel adják tovább a papság kegyelmét az apostolutódok, a püspökök. A papnak hármas küldetése van: az első a tanítás, az igehirdetés; a második a szentségek kiszolgáltatása; a harmadik pedig az, hogy jó pásztor legyen. Jézus jó pásztornak nevezi magát, s a papoknak is az a feladatuk, hogy – miként Ferenc pápa fogalmazott – „juhszagú pásztorok legyenek” – emlékeztetett beszédében Jakubinyi György.
A homília után a jelöltek ünnepélyesen ígéretet tettek a papsággal járó kötelezettségek megtartására, majd a Mindenszentek litániájának elimádkozása, a szentelés, a kézrátétel és a felszentelő ima következett.
A papjelöltek egyenként a püspök elé térdeltek, aki kezét a fejükre téve csendben imádkozott, átadva nekik a papi hatalmat. Ezután a jelen lévő papok is a fölszenteltekhez járultak, és Isten áldását kérték szolgálatukra.
Az újonnan szenteltek az ünnepélyes beöltöztetés után átvették szolgálatuk liturgikus eszközeit, a paténát és a kelyhet, Isten né­pé­nek áldozati adományával, a kenyérrel és a borral együtt. A szentmise áldozati részét már a felszentelő püspökkel együtt ünnepelték, azaz koncelebráltak.
A liturgia végén a főpásztor köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik az új papokat az oltárhoz segítették, majd érseki áldást mondott.
A szentmise után az újonnan felszentelt papok megkapták kinevezésüket első szolgálati helyükre. Jakubinyi György érsek Bereczki Attilát a gelencei plébániára, Fülöp Sándor Szabolcs újmisést a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-plébániára helyezte.

Forrás: Romkat.ro

 

 

Hajdúdorog

 

 

Fotó: Miska Andrea

 

Szent Péter és Szent Pál főapostolok ünnepén, június 29-én a hajdúdorogi székesegyházban Kocsis Fülöp érsek-metropolita pappá szentelte Kruppa Kirill diakónust.
A szentelendő már középiskolás kora óta kötődik „a hitéhez leghűségesebb városhoz”. Kruppa Kirill a hajdúdorogi Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium hitoktatója, nevelője. Rokonai mellett tanítványai közül is sokan részt vettek az ünnepi szent liturgián.
A szentelési szertartáson Kocsis Fülöp metropolita Máté evangéliumának egy szakasza nyomán prédikált. „Kinek mondanak engem az emberek?” (Mt 16,13–19) – teszi fel a kérdést tanítványainak Jézus, mert foglalkoztatja, hogy mit gondolnak róla. Minket, embereket is érdekel, hogy miként vélekedik rólunk a környezetünk. Különösen fontossá válik ez a kérdés, amikor valaki pappá válik, és egy sajátos élethelyzetbe kerül. Megérzi, hogy most már másként tekintenek rá az emberek – fogalmazott a főpásztor.
A legalapvetőbb kérdés azonban ez: Kicsoda Jézus Krisztus? – hangsúlyozta homíliájában Kocsis Fülöp. – Jézus nélkül ugyanis az a kérdés sem értelmezhető, hogy merre tart a világunk. Jézus nélkül semminek sincs értelme. Ha fölismerjük, hogy Isten kezében van a világ, és hogy az életünket az határozza meg, hogy milyen a Krisztushoz való viszonyunk, akkor képesek leszünk a világ dolgait is az ő szemével látni – mondta a metropolita. – Fontos, hogy mindenki megtalálja vele a kapcsolatot, és megfogalmazza, mit jelent számára Isten, aki a világot teremtette, s aki emberként eljött közénk, és ma is itt van velünk. Jézus Krisztus azt mondja: „Veletek vagyok mindennap.” Ezt a kijelentését akkor tette, amikor imádkozni tanította a tanítványait – mutatott rá a főpásztor.
Egy pap számára azonban nem az a legfőbb kérdés, hogy minek tartják az emberek, és hogyan néznek rá, hanem hogy mit jelent számára az Eucharisztia – hangsúlyozta Kocsis Fülöp érsek-metropolita. Hozzátette: „Azért különleges ez a nap, mert Kirill először kapja a tenyerébe Jézus Krisztus testét, és őrzi a szent liturgiában. Most tudatosodik majd benne, hogy egész életében őriznie kell, és hogy erről kell majd számot adnia. Vagy­is arról, hogyan őrizte, milyen viszonyban volt vele, mennyire határozta meg az életét Krisztus.”
Pappá szentelése után Kruppa Kirill továbbra is Hajdúdorogon teljesít majd szolgálatot, immár segédlelkészként.

Forrás: Hajdúdorogi Főegyházmegye

 

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .