Kis dolgokat, nagy szeretettel

Egyre több keresztény középiskola ismerte fel, hogy diákjainak keresztény hitre való nevelésében, jellemének alakításában, társadalmi gondolkodásmódjának formálásában fontos szerepe lehet a szeretetszolgálati program megindításának. A konferencia lehetőséget adott az egyes intézmények képviselőinek találkozására és együttműködésük kialakítására.
Máté Tóth András teológus, a szegedi egyetem vallástudományi tanszékének vezetője A szolidaritás teológiája címmel adott elő, Sarungi Veronica matematikatanár Tanzániából egy Dar es-Salaam-i jezsuita iskola szeretetszolgálatában szerzett tapasztalatairól beszélt, Bucskóné Lehota Ágota okleveles szociális munkás az önkéntes szolgálat adta lehetőségekről tájékoztatott az emberi méltóság megőrzésében.