Embertárs

2012/1. Gyermekutak kísérői

2012/1. Gyermekutak kísérői

Tartalom

Bevezetés

 

Kaszó Gyula

Mi a (gyermek)lelkigondozás?

A meghatározás nehézségei

 

Csáky-Pallavicini Zsófia

A gyermek fejlődése – a lelkigondozás szempontjából

 

Szabóné László Lilla

Istennek van botja?

Gyermekteológia és gyermek-lelkigondozás

 

Négyesi Adrienn

A gyermekimádságok a lelkigondozó szemével

 

Christoph Morgenthaler

Gyermekek és családi rituálék

A lelkigondozás esélyei

 

Németh Dávid

Gondoskodó felelősséggel

Gyermekek lelkigondozása a gyülekezetben

 

Farkas Edina

Veszteségből nyereség

Kórházi lelkigondozás gyermekek körében

 

 Bucholczné Szombathy Mária – Sávai Margit – Kalocsa Zsuzsanna

Segítőbeszélgetés gyermekekkel és fiatalokkal

 

Szentjóbi Ottó

Férfikék törzse – avagy a „Sárkány”-projekt

Mentálhigiénés program prepubertás korú fiúknak

 

Szabóné Szél Julianna

Tini-tanok

Önismeret-fejlesztés osztályfőnöki órákon

 

2011/4. Hit, élet – veszélyek közt

2011/4. Hit, élet – veszélyek közt

Tartalom

 

Simon Attila

Az atyák bűnét a fiakon…

Elvált szülők pubertáskorú gyermekeinek lelkigondozása keresztény iskolában

 

Frank Lasogga

Vészhelyzeti lelkigondozók Németországban

 

Németh Dávid

Egyházi segítőfoglalkozásúak és a kiégés

 

Gyarmathy-Bencze Boróka

Bűn, betegség, pszichoszomatika – a Zsoltárok könyvében

 

Bányai Miklós

Pasztorális segítői viszonyulás a börtönben

 

Zsóri-Ments Orsolya

Serdülők istentisztelete

Lelkigondozói szempontok a gyakorlatban

 

Tornay Krisztina

Közelítések a női spiritualitás feltárásához

Személyiségfejlődés-modell egy ikonográfiai vizsgálat alapján

 

Gergely Zsolt

A hitrendszer és az élettel való elégedettség

 

 

2011/3. Sors, fordulat, lehetőség

2011/3. Sors, fordulat, lehetőség

 

Tartalom

 

Kedves Rita

A változás és a változtatás lehetősége

Egy alkoholista családban felnőtt nő életútja

 

Sziráki Erzsébet Mária CB

Názáret-iskola

Fiatal felnőttek lelkigondozása egy közösség lelkiségében

 

Palojtay Dávid

Színes hangok és lelki egészség

Értelmi sérült fiatalok zenei nevelésének mentálhigiénés vonatkozásai

 

Prehoda Anna

A női emlékezet és a trauma

A devecseri vörösiszap-katasztrófa szociológiai vizsgálatának egy lehetősége

 

Morauszki András – Mújdricza Ferenc

A vallásosság megjelenési formái Mikházán

Egy erdélyi falu hitélete interjúk tükrében

 

Ittzés Gábor

A tovatűnő idő titka

Tűnődések a Temetői történetekről

 

2011/2. Értékválasztások

2011/2. Értékválasztások

Tartalom

 

Nemeshegyi Péter SJ

Nemes Ödön SJ emlékezete

 

Tomka Miklós

Osztrák-magyar különbözőségek

– az Európai Értékrend Vizsgálat 2008. évi adatai szerint

 

Szabó Ildikó

A strukturális erőszak

Jelensége és „átírásának” lehetőségei

 

Bányai Miklós

A személyiségváltozás háttere és szexuális viselkedés a börtönben

Pasztorális szempontok

 

Guba András Sch. P.

A férfibeavatás szakrális megjelenése

– a jászói premontrei templomban

 

Bartl Ágnes

Mit értékelnek a magyarok?

Legfrissebb ismereteink a magyar társadalom értékrendjéről

 

 

 

2011/1. Hálózati hozzáférések

2011/1. Hálózati hozzáférések

Tartalom

 

Horváth-Szabó Katalin

Kapcsolatok kapcsolati hálóban

 

Christl R. Vonholdt

A női homoszexualitás megértése

Mélylélektani megközelítés

 

Mucsi Zsófia

A lelkész mint professzionális segítő

Speciális etikai kihívások

 

Tornay Krisztina

A szupervízió mint transzcendens pillantás

 

Rosta Andrea

Az iskolai erőszak kapcsán – Aktuális büntetőjogi kérdések

 

Propszt Eszter

Mentálhigiénés lehetőségek az irodalomoktatásban 2.