Katolikus – vagány, vonzó és hiteles

Fotó: Lambert Attila

 

Sziklára építettek a Regnum Marianum Katolikus Közösség elindítói. Olyan elkötelezettséggel küzdöttek mind papjaik, mind civil tagjaik, hogy a legkeményebb üldöztetés idején is mindig újjá tudtak szerveződni, és napjainkban is – megőrizve értékeiket – növekedést élhetnek meg. Monostori László atyát, a közösség tavaly megválasztott házfőnökét kérdeztük mindennapjaikról.

Megfordult regnumi kisiskolásként a fejében, hogy egyszer a közösség vezetője lesz?

Valószínűleg kinevetettem volna azt, aki ezt mondja nekem. Alsós voltam a Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskolában, amikor öcsémet megirigyelve örömmel köteleződtem el a korosztályunk számára induló „Viharmadarak” csoportban. Vonzott, hogy havonta kirándulunk, és ismerős volt a közeg is. Szüleimnek – bár maguk nem voltak regnumiak – sok barátjuk volt ezen a szálon, és ők egy hasonló házasközösségnek voltak a tagjai. Mi, viharmadarak ma 34-35 évesek vagyunk, baráti társaságként összejárunk. Gimnazistaként már vezető voltam. 2009 óta kísérem a „Vadkörtéket”, a gyerekek a szemem láttára nőttek fel. Diakónusként újra intenzíven részese lehettem a Regnum életének. Szentelésem és római tanulmányaim után a főegyházmegyei hivatalba kerültem, az itt eltöltött hat év alatt a Regnum jelentette a lelkipásztorkodás terepét.
Szívesen láttak, igény is volt, hogy menjek hozzájuk, és nekem is nagyon jót tett, hogy kapcsolatom van gyerekekkel. Nagyon fontossá vált számomra, a szívem csücske lett a Regnum.

Ma házfőnök. Hogyan kapta a ­feladatot?

A Regnum vezetőjét, a házfőnököt a legfőbb szerv, a Házigyűlés választja. Ebben benne vannak a regnumi atyák képviselői, a mindenkori vezetőség: a Hatok, továbbá a fiatalokkal foglalkozó felső vezetők: az egy-egy korosztályért felelő rétegvezetők és a helyi közösségeket irányító helyi elnökök, valamint a vezetőképzők világi és spirituális vezetői. A napi ügyekért felelős vezetőséget, a Hatokat három pap és három civil alkotja. Házfőnök csak az lehet, aki a közösségünk papja, megbízatása négy évre szól. A választást jelölési időszak előzi meg, melynek során rákérdeznek, tudja-e a jelölt atya vállalni a megbízatást. A legutóbbi választáskor három jelölt vállalta. A Házigyűlés – a jelöltek erényeinek és fejlődési lehetőségeinek megvitatását követően – titkos szavazással dönt a közösség házfőnökéről. Számomra ilyen fiatalon a bizalom és szeretet jele volt a kinevezés.

A rendszerváltás óta folyamatos növekedést él meg a Regnum Marianum, néhány százról mintegy háromezerre nőtt a tagsága. Hogyan alakult a papi közösség létszáma?

Jelenleg közel negyven atya alkotja a Regnum Marianum papi közösségét. Lényegében két nemzedék jelenik meg benne: jórészt az idősebb generációhoz tartoznak, ők 65 év felettiek, többségük már papként csatlakozott a közösséghez. Mellettünk ott vagyunk mi, fiatalabb atyák, akik a Regnumban nőttünk fel, létszámban szűk tucatot teszünk ki. A középkorosztály szinte teljesen hiányznak. Örömmel mondhatom, az elmúlt évben felszentelt négy újmisés atyából ketten regnumiak.

Mi a házfőnök feladata?

Nem vagyok egyedül, mellettem áll az intézőbizottság, a Hatok. Havonta találkozunk. A házfőnök fel­adata, hogy mutassa az irányt, elvi döntéseket hozzon a Hatokkal egyet­értésben. Ugyanakkor nem az ő fel­adata, hogy megmondja, mi legyen a Regnumban, hiszen a tapasztalat azt mutatja, hogy az alulról jövő kezdeményezések működnek a legjobban.
A támogató jelenlétre viszont szükség lehet. Ha mocorog valami a fiatalokban, és én ebben melléjük tudok állni, esetleg meg tudok győzni még több fiatalt, hogy tegyünk ezért valamit közösen, abból sok jó származhat.
Persze nekem is vannak álmaim. A plébánián például az ősszel indítottunk ifjúsági szentmisét. A Regnum jelenti a bázist, ők zenélnek, és a mintegy száz regnumi fiatal már vonzani tud a jelenlétével. Ez a szentmise ma már számtalan fiatal találkozási alkalma. Ebben segített a regnumi mag, és a Lehel téri közösségnek is jót tett, mert fokozatosan oldja a történelmi okok miatt kialakult zártságot.

Sokak szerint elitklub a Regnum.

Évekkel ezelőtt egy menyasszony meghívta a regnumi közösségét egy vidéki lagziba. A helyiek azt látták, hogy ők kizárólag egymással táncolnak. Mi, regnumiak valóban jól érezzük magunkat egymással, de ez ma már nem elég. Zártnak tűnhetünk, ezért néhány éve tudatos döntésünk lett a kifelé nyitás. Szeretnénk Jézus Krisztushoz közelebb kerülni, követnünk kell ezért abban is, hogy ő odaengedett magához mindenkit. Úgy érzem, sokat fejlődtünk már ebben. Megtalálhatóak vagyunk, vannak látogatható alkalmaink. Törekszünk a kapcsolatra más lelkiségi mozgalmakkal és ökumenikusan is. Ettől függetlenül még szoknunk és tanulnunk kell, hogyan váljunk nyitottabbá. A nyitás folyamat, keressük a megvalósítás lehetőségeit. A Regnum egy nagy család, fontos jellemzője a bizalmi a légkör. Kívülállók számára érthetetlen, saját nyelvezete van. Korábban mindenki ismert mindenkit, de a mostani háromezres tagság is ezer szálon kapcsolódik össze. A gyerekek heti találkozója mindig családoknál van. Beengedjük egymást a nappaliba, fontos a közvetlenség, meghatározó a kisközösségi keret, a személyesség.

Hogyan tudják a növekedés-nyitás folyamatában megőrizni ezt az intimitást?

Figyelünk kötöttségeinkre, hogy ne váljunk átjáróházzá. Kisközösség vagyunk. Az, hogy évek óta ismerjük egymást, a gyerekek együtt nőnek fel, sok esetben már a szüleink is ide kötődnek, ad egyfajta intimitást. Úgy próbálunk meg nyitni, hogy közben ezeket az értékeket őrizzük. Házfőnökként azt fogalmaztam meg, hogy szívesen látom a Regnumot a megfontolt növekedés útján. Merjünk nyitni, több embert elérni, de ne ész nélkül, hanem közben az értékekre és minőségre figyelve. Ez lassabb folyamat, jóllehet egyértelműen növekvő. A cél az lenne, hogy senkinek se kelljen azt mondani, neked itt már nincs hely. Jézusnak ugyanakkor nem véletlenül volt tizenkét apostola. A tizenkettő csoportdinamikailag nagyon jó szám, jól lehet vele dolgozni. Ekörül működünk jól. Így vagyunk hűek a hagyományhoz, és így tudjuk alkalmazni módszereinket.

Működik ez a gyakorlatban?

Nagy kihívás, hogy nem engedünk a minőségből. Hoztunk egy szabályt. Ahhoz, hogy egy csoport regnuminak mondhassa magát, mindkét vezetőjének – egy fiú és egy lány – regnumi vezetőképzőt kell végeznie. Ebből kétféle van: két rövidebb, féléves képzés – a budapesti Műhely és a soproni Talpaló – és egy hosszabb, másfél éves budapesti központú Patkoló. Annyi csoportot tudunk indítani, ahány képzett vezetőnk van. Az igény a csoportokra nagy, igyekszünk mindenkinek helyet biztosítani. Nagy öröm, hogy a januárban indított Műhely vezetőképzőnket két tucat jelentkező kezdte el. Ez a számok nyelvén azt jelenti, hogy szeptembertől tizenkét csoportot tudunk indítani, ami hozzávetőleg százötven gyereket jelent.

Felvételi is van?

Fontos a felvételi, ugyanis nagy a felelősségünk abban, hogy kikre bízzuk rá a gyerekeket. A felvételi folyamán látni szeretnénk, mennyire veszi komolyan a jelentkező a fel­adatot. A regnumi alapszabályainkból – Tételeink és Törekvéseink –, nevelésünk alappilléreiből és hitbeli témákból kell felkészülni, továbbá a Befutáson (felvételi) nézünk fizikai állóképességet, lelkiéletet, a személyes beszélgetésben pedig rákérdezünk a motivációkra, elszántságra.
A vezetés komoly elköteleződés, regnumi hagyomány, hogy a vezető éveken át a csoportjával marad. Előfordul – ahogy az én vezetőim esetében is történt –, hogy a vezetők az ifjakat 8-10 éves koruktól egészen 18 éves korukig kísérik. A regnumi vezetésbe akkor érdemes belevágni, ha az illető néhány évre vállalni tudja az elköteleződést.

Miből áll a képzés?

A regnumi vezetői gyakorlatban közvetve és közvetlenül is használható ismeretek, ötletek és segédanya­gok: módszertan, teológia, pszichológia, a Regnum története, egészségügyi és kommunikációs alapok, csoportdinamikai foglalkozások, imádságvezetés, imaformák. Mellette tájfutás, sátorverés, növényismeret stb. A képzések tanulmányi szemesztereit egy bevezető és egy záró elcsendesülés (lelkigyakorlat) keretezi, köztük minden héten egy hétköznap esti találkozó és havonta egy tanulmányi hétvége van, ahol különböző regnumi személyek és szakemberek vezetik be a jelölteket egy-egy témakör részleteibe. A vezetőképzőket vizsga zárja. Jelenleg a Műhely, a Talpaló és a Patkoló nem egymásra épülő képzések, ennek ellenére egyre többen vannak olyanok, akik a Műhely elvégzését követően a Patkolóra is jelentkeznek. A Patkoló ugyanis – hosszabb időkerete miatt – alaposabb képzésre ad lehetőséget, komoly teológiai tudásra lehet rajta szert tenni.

Milyen az élet a Regnumban?

A Regnum „élménypedagógiája” a gyerekeket öt-nyolc éves kortól várja. Egyes helyi regnumok egy-két évig „keltetőben” melengetik, mások egyből közösségekbe hívják őket. ­Soma atya (Somogyi Sándor – a szerk.), a korábbi házfőnök így összegzi a regnumi pedagógiát: „Edzés, aszkézis (vidáman, a teljesítmény örömével), romantika, természetszeretet, szemlélődés, közös élmény, szent­mise.” Közösségeink a Máriának tett elköteleződési fogadalommal erősödnek. A családoknál hetente találkozó kisközösségek programja ima és egy téma feldolgozása éves tematika alapján. Lehetnek ebben hittel kapcsolatos kérdések, példaképek, erények, szentek, liturgia, magyarságunk. A vezetőnek szabadsága van a választásban, de éves tervét be kell mutatnia a rétegvezetőnek. Havonta van egy hétvégi csapatprogram (kirándulás, lelkigyakorlat stb.) vagy rétegprogram. Nyáron a hagyományos tábor kinn a természetben.
A helyi regnumok programjai családiasak, mindenki ismer mindenkit, a generációk összeérnek. A regnumi élet csúcspontja 16-18 éves kor körül van, amikor a gyermek és kamasz létet kinőve a felnőtté válás útjára lépnek a tagok. Ebben a korban tartjuk a rétegtáborainkat, melyek juniorból seniorokká, vezetettből önmagát irányítóvá minősítik a csapatokat.
A „népeink” önállósodnak, a vezetők lassan elengedik a kezüket. A fiatalok, akik akkor már egyetemisták, maguk közül választanak vezetőt, maguk szervezik az életüket. Közülük sokan visszatérnek, elvégzik a vezetőképzőt.

Van lemorzsolódás?

Tizennyolc éves korig gyakorlatilag nincs, sőt, a gimnáziumi évek során van a legtöbb új jelentkező. Utána azok maradnak meg a Regnum vérkeringésében, akik valamilyen önkéntes munkát vállalnak, de a csoportok egy jelentős része baráti társaságként továbbra is együtt marad. Csoportvezetést 20-25 százalék vállal.

Mit tart a közösség fő értékének?

Számomra a Regnum legfőbb értéke az, hogy úgy tud Jézushoz hűséges, elkötelezett katolikus fiatalokat nevelni, hogy azok vagányak, vonzók, hitelesek. Kiegyensúlyozottak, magánéletükben és hivatásukban egyaránt sikeresek. A regnumi fiatalok lelkesen, önfeláldozóan együtt munkálkodnak, s ebben az összefogásban sok jó dolog születik.

 

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .