Hívom és küldöm a családokat: Újévi levél

Ekkor hirdetjük ki az Új Ember Kiadó, a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat és a MAKACS közös szentírásolvasó pontszerző játékának eredményét is, és adjuk át a díjakat a nyerteseknek. Leveleinkre egyre több reflexió érkezik. Öröm számomra, hogy házas- és családcsoportjaink közül sokan szívesen választják beszélgetéseik vezérfonalául leveleinket. Most, hogy sorozatunk ötödik éve fejeződik be, köszönetet mondok mindazoknak, akik a terjesztésében segítségünkre voltak, elsősorban az Új Ember főszerkesztőjének, Papp Tamás atyának azért, hogy hónapról hónapra késedelem nélkül eljuthatnak gondolataink az olvasókhoz, így családcsoportjaink megbízhatóan számíthatnak azokra.

A mögöttünk lévő esztendőben hármas jubileumot ünnepeltünk: negyven éve adta ki VI. Pál pápa Humanae vitae című enciklikáját, védve a házastársi szerelmet attól, hogy áruvá, fogyasztási cikké fokozzák le. Huszonöt éve jelent meg a Család Pápai Tanácsának dokumentuma, a Családjogi Charta, amely összefoglalja a család társadalmi szerepének betöltéséhez szükséges alapvető jogokat, és húszéves II. János Pál pápa Mulieris dignitatem című apostoli levele a nők méltóságáról és hivatásáról. A jubileumi év eltelt, de ezeket a dokumentumokat nem tehetjük vissza a könyvespolcra, újra és újra olvasnunk kell őket, hiszen tartalmuk egyre aktuálisabb. Fontos, hogy az egyház tanításának fényében értékeljük a jogalkotás újabb fejleményeit, tegyük helyére a női méltóság és egyenjogúság kérdését, és tudjunk igent mondani egymásra és az életre. Formálódjék ezek nyomán, alakuljon ezek szellemében lelkiismeretünk és mindennapi életünk!

A tavaszi ad limina látogatás alkalmával a Család Pápai Tanácsában sok szó esett a gondozásukban megjelent és már több nyelvre lefordított Családlexikonról. Már megkezdődtek a magyar kiadás munkálatai, reméljük, hamarosan megjelenhet. A Családlexikon megjelenése fontos esemény a világegyház életében, mert rendet igyekszik teremteni a fogalmak, szakkifejezések, a családot, házasságot és életet érintő szabályozások között. A házasságon alapuló család marginalizálása sokféle eszközzel történik, többek között épp a házassággal kapcsolatos fogalmak tartalmi meghamisításával, új fogalmak bevezetésével (reprodukciós egészségvédelem, gender, stb.). Egyre többször tüntetnek fel jognak olyan cselekedeteket, amelyeknek nincsen erkölcsi alapja, ugyanakkor különböző módszerekkel megnyirbálják az élethez való jogot.

Az idei évben ismét jubileumot ünnepelünk: tíz évvel ezelőtt jelent meg a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia A boldogabb családokért című körlevele. Adatai ma már bizonyára sok esetben revízióra szorulnak, de üzenete korántsem avult el. Tegyük az idei évben lelki napok, egyházközségi, egyházmegyei családnapok témájává a körlevél megbeszélését, átgondolását!

2009. évi Hívom a családokat rovatunkban egyszerre szeretnénk figyelni a Vatikán által megjelentetett Családlexikonra, valamint A boldogabb családokért című körlevelünkre. Havi mottóinkat a két említett műből vesszük. Ugyanakkor leveleinkben fokozott figyelmet szentelünk a család társadalmi felelősségének. II. János Pál pápa nyomán ismételten hangsúlyozzuk: a család evangelizált és evangelizáló közösség, személyes ügy, de nem magánügy. A család közügy, a család maga is felelős azért, hogy családbarát közegben élhessen. Sokszor kesergünk a hazánkban, sőt az Európában érzékelhető válságjelenségek miatt. Már-már úgy látszik, mintha minden rossz irányba tartana. Egy lelkigyakorlaton Szentmártoni Mihály jezsuita szerzetes példaként állította elénk Szent János apostolt, aki nézte a betlehemi Gyermeket, és látta az Örök Igét, nézte az üres sírt, és látta a Feltámadottat, nézte a csillagos eget, és látta a mennyei Jeruzsálemet, amely szép volt, mint a vőlegénynek felékesített mennyasszony (vö. Jel 19.). Arra buzdított, hogy tanuljunk meg a jánosi látás szerint gondolkodni és élni, lássuk meg a felszín mögött az igazat, a szépet, a jót. Rómában, az ad limina látogatáson is figyelmeztettek bennünket, ha mindig csak a krízisről beszélünk, mi magunk járulunk hozzá a krízis elmélyüléséhez. Lássuk meg, mennyi nagyszerű kezdeményezés van társadalmunkban, az egyház életében, milyen sok fiatal készül komolyan a keresztény családideál megvalósítására. A Szentlélek szüntelenül munkálkodik, akkor is, amikor a krízisek miatt hajlamosak vagyunk reményünket elveszíteni.

Családok nélkül nincs a társadalomnak jövője. Minél egészségesebbek a családok, annál gazdagabb lesz a társadalom. A család a keresztény és emberi értékek iskolája – ez a Családok VI. világtalálkozójának (Mexikó, 2009. január 13-18.) témája. A világtalálkozóra felkészítő katekézisek anyagát jelentettük meg az Új Ember augusztus 17-i számának mellékleteként – olvasható a Családbizottság honlapján (www.katcsal.hu) is. Beszélgetéseitekhez fontos segítség lehet ez az anyag, szívesen ajánlom a családok, családcsoportok, baráti körök figyelmébe.

Kedves családok! Hívlak benneteket, örüljünk fiataljaink tiszta, szép szerelmének, az életre nyitott házasságra alapított, boldog családoknak! Örüljünk annak, ha egy-egy krízisbe jutott házasság képes újrakezdeni! Örüljünk azoknak a családoknak, ahol a három nemzedék harmóniában egymásra épül! Örüljünk az egyházunkban is jelen lévő, a családokat erősítő megújulási mozgalmaknak és különböző kezdeményezéseknek! Most, amikor súlyos szociális és erkölcsi válsággal küszködik nemzetünk és tágabb világunk is, amikor a törvények egyre inkább leválnak az erkölcsről, nagyon fontos, hogy tudjunk egyszerűen, egymásra figyelően élni, és határozott, világos szavakkal tanúságot tenni a keresztény házasság és család eszményéről.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .