Bizalom Istenben

XVI. Benedek pápa az egyházi hivatások világnapjára írt üzenetében arra kér bennünket, hogy elmélkedéseink középpontjába állítsuk a világnapra választott témát, amely így hangzik: „Bizalom Isten kezdeményezése iránt és válasz az emberek részéről.” A papságra és a megszentelt életre szóló elhivatottság rendkívüli isteni ajándék – olvasható az üzenetben. – Pál apostol, akinek most emlékezünk születése kétezredik évfordulójára, az efezusiakhoz írt levelében ezt írja: „Áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus Atyja, aki Krisztusban… választott ki a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk.”

Az életszentségre szóló meghívás mindenkinek szól, de Isten rendkívüli kezdeményezéssel kiválaszt némelyeket, hogy közelebbről kövessék Fiát, Jézus Krisztust, és legyenek az ő kiváltságos szolgái és tanúi. Az isteni Mester személyesen választotta ki apostolait, akikhez aztán mások is csatlakoztak, így a századok során papok és Istennek szentelt személyek megszámlálhatatlan sokasága áldozta életét az egyházban az evangélium szolgálatára. Mindannyiunk első kötelessége ezért, hogy állhatatos imádsággal ébren tartsuk az isteni kezdeményezést a családokban, a plébániákon, a lelkiségi mozgalmakban, a szerzetesközösségekben és az egyházmegyei élet minden területén. Imádkozzunk azért, hogy növekedjék a hívekben a bizalom Istenben, legyenek meggyőződve arról, hogy az aratás Ura továbbra is kéri majd egyesektől, hogy szabadon válaszoljanak a papságra és a megszentelt életre szóló meghívásra.

Az Eucharisztia a legméltóbb kifejezése annak, hogy az Atya egyszülött Fiában szabadon felajánlotta az üdvösséget az emberiségnek. Ezt a misztériumot szemlélve értjük meg igazán, hogy az isteni kezdeményezésbe helyezett bizalom hogyan alakítja és teszi még értékesebbé az ember Istennek adott válaszát.

Az isteni kezdeményezés és az emberi válasz jelen van a szerzetesi hivatásban is. Az egyházról szóló Lumen gentium zsinati konstitúcióban ezt olvassuk: „Az Istennek szentelt tisztaság, szegénység és engedelmesség evangéliumi tanácsai… isteni ajándékok, amelyeket az egyház az Úrtól kapott és az ő kegyelmével mindig megőrzi azokat.” A papi szolgálatban és a szerzeteséletben lehetetlen lenne egyedül a saját erőre támaszkodni. De amikor az ember szabadon válaszol Isten hívására, egyáltalán nem mond le személyes felelősségéről.

A Szentatya hivatás világnapi üzenete ezzel a buzdítással zárul: „Kedves barátaim, ne hátráljatok meg a nehézségek és a kétségek elől, bízzatok Istenben és kövessétek hűséggel Jézust.”

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .