A könyvek sorsa

„Habent sua fata libelli” – azaz a könyveknek is megvan a maguk sorsa. Akár ez a latin mondás is lehetne a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményeinek mottója. Internetes oldalukon (patakcollege.hu) azonban három szó köszönt: Hit. Haza. Emberiség.