Küldj reményt Ukrajnába!

A Sant’Egidio közösség és a Fiatalok a Békéért mozgalom felhívása

 

„Ha odaadod az éhezőnek a kenyeredet, és jóllakatod az elnyomottat, akkor felragyog a sötétségben a világosságod, és homályod déli verőfényre változik” (Iz 58,10).

Az egyház a nagyböjt idején különösen is figyel a szenvedő emberre, törekszik segítséget nyújtani a rászorulóknak.

Új év a béke lépéseivel!

Felhívás

 

Száz évvel az I. világháború kitörése után, a 2014-es esztendőt súlyos fegyveres konfliktusok terhelték. Ferenc pápa szerint a negyedik világháború megkezdődött, de nem egységes hadszíntéren, hanem darabokban, fejezetenként folyik. Szíriában nem látni jelét a polgárháború végének. Irakban az Iszlám Állam rég nem látott terrort vezetett be az általa uralt területeken, és újabb fenyegetést jelent az egyébként is instabil Közel-Kelet és a tágabb térség számára. A szomszédos Ukrajna a háború szélére sodródott. Menekültek tízezrei kelnek útra Európa felé, és sokan vesznek oda közülük, hatalmas hullámsírrá változtatva a Földközi-tengert. Számos helyen veszélyben a vallásszabadság: a keresztényeket és más vallási kisebbségeket gyilkos merényletek érik világszerte. Vannak országok, ahol a vasárnapi misére járás a hívők életébe kerülhet. Nem törődhetünk bele mindebbe, nem maradhatunk közönyösek! A Sant’Egidio közösség – Ferenc pápa szándékához csatlakozva – a béke világnapján, 2015. január 1-jén, csütörtökön, 17 órától fáklyás felvonulást, majd 18 órától ökumenikus imaórát tart a békéért. Az imádságon szentbeszédet mond Ikhadil Juszef budapesti kopt ortodox esperes. A felvonulás gyülekezőhelye a Salkaházi Sára-rakpart, az emléktábla alatt (Szabadság híd, pesti hídfő). Az imaóra a belvárosi Szent Mihály-templomban lesz (Budapest V., Váci utca 47/b).

Sant’Egidio közösség

„Hol volt az ember?”

Megemlékezés a roma holokauszt évfordulóján

„Találjanak bennetek a cigányok olyan testvérekre, akik azzal a szeretettel szeretik őket, amellyel Krisztus szerette a leginkább kitaszítottakat.” (Ferenc pápa)

A roma holokauszt, azaz a pharrajimos hetvenedik évfordulóján és öt évvel a kislétai gyilkosság után a Sant’Egidio közösség augusztus 3-án, vasárnap este nyolc órakor ökumenikus megemlékezést tart a pesti Jézus Szíve-templomban (VIII., Mária utca–Lőrincz pap tér). Szentbeszédet mond: Székely János esztergom–budapesti segédpüspök.

Hívj meg egy szegényt ebédre

December 25-én a Sant’Egidio (Szent Egyed) közösség idén is ünnepi ebédre várja szegény barátait: magányos időseket, hajléktalanokat, szegény családokat a világ sok száz városában.

A közösség Magyarországon tavaly karácsonykor mintegy kétszázötven szegényt látott vendégül és ajándékozott meg. Ez csak nagyon sok jóakaratú ember nagylelkű segítségével volt lehetséges. A közösség az idén is hálásan fogad minden támogatást, szolgálatot az ebéd elő- és elkészítésében. Egy ebéd és ajándék háromezer forintba kerül. A pénzbeli támogatás mellett nagy segítséget jelentenek a természetbeni ajándékok: sütemény, hálózsák, elemes kisrádió, tisztálkodási szerek, nem használt meleg ruha is.

(További tudnivalók: www.santegidio.org)

 

Hajléktalanok és a világörökség

Egy barátom a minap keserűen jegyezte meg: „A hajléktalanok, úgy látszik, nem képezik részét a világörökségnek.” A Fővárosi Közgyűlés november 14-én elfogadta azt a rendeletet, amelynek következményeképpen Budapest egyes, kijelölt területein – köztük a világörökségi védelem alá eső területeken – az „életvitelszerű” tartózkodás büntethető. A nyilvánvaló „célcsoportot” a hajléktalanok alkotják. Ahogyan egy ismert hajléktalan költőnő mondta: „Eddig csak a sors üldözött minket, most már a törvények is…”

 

A jogszabály megalkotói szerint a status quo maguknak a hajléktalanoknak sem jó. Valóban: senki sem akarhatja józan ésszel, hogy az aluljárókban, parkokban, erdőszélen emberek lakjanak. A hajléktalanság felszámolása mint cél vitán fölül áll. A választott eszköz vitatható. Árulkodó a sorrend. A főpolgármester és a főváros az önkormányzati és civilszervezetekkel együtt eddig valóban sokat tett a hajléktalanokért. Vecsei Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke úgy nyilatkozott, hogy a krízisellátás európai viszonylatban példaértékű, de az alapprobléma súlyos: könnyű hajléktanná válni, és nehéz visszakapaszkodni.

Hogyan olvassuk a Bibliát?

Könyvespolcra

 

Karácsonyi ajándék azoknak, akik Isten igéjének fényénél akarják olvasni az idők jeleit.

 

Az egyházatyák szerint a hívőnek úgy kell táplálnia lelkét Isten igéjével, amint testét táplálja az étellel. Aranyszájú Szent János szerint a Szentírás napi olvasására a világiaknak még a szerzeteseknél is nagyobb szükségük van, hisz a világban élő több kísértésnek van kitéve. Ám a Biblia nem egyszerű olvasmány. Nagy Szent Gergely pápa szerint helyenként homályos értelmű, hogy ezzel élesítse elménket. Az egyház hagyományában a Bibliát mindig közösségben kell olvasni ahhoz, hogy igazi értelme feltáruljon. Nem változik ez azután sem, hogy az ötven éve megnyílt II. vatikáni zsinat mintegy visszaadta a hívők kezébe a Bibliát, bátorítva őket rendszeres olvasására. De hogyan olvassuk a Bibliát?

Közös imádság Szíria békéjéért

A Sant’Egidio közösség kezdeményezése

Az Új Ember is beszámolt róla korábbi lapszámaiban (2013. május 5., 12.) hogy április 22-én ismeretlenek elrabolták Szíriában Mar Gregoriosz Johanna Ibrahim szír ortodox és Paul Jazigi görög ortodox aleppói püspököt. Sorsukról mind a mai napig nincs megbízható hír. Az országban zajló polgárháború eddig közel százezer ember életét követelte. Négymillióan menekültek el otthonukból. A véres konfliktusnak áldozatul esik az együttélés évezredes kultúrája is. A háború előtt Szíria lakosságának közel tíz százaléka volt keresztény, akik kétezer évig üldözések közepette tartották meg hitüket azon a földön, ahol Pál apostol megtért.