Az iskolák államosítása – harc az egyház ellen

Akcióprogram –1948-ból – Hatvan éve, 1948. június 16-án fogadta el az országgyűlés az iskolák államosításáról szóló törvényt, amely nem egyszerűen a nem állami iskolák és nevelő intézmények (köztük több mint négyezer-négyszáz elemi iskola) állami tulajdonba és irányításba vételét, hanem az egyházak elleni kultúrharc utolsó előtti nagy csatáját jelentette (az utolsó a szerzetesrendek 1950. évi elhurcolása, majd feloszlatása volt).

A Dunánál…

Avagy „rendezni végre közös dolgainkat” – Hazánk egyik legszebb Duna-parti sétánya a nagymarosi. Fasor, padok, szobrok, szemben pedig a zöldellő visegrádi várhegy a Salamon-toronnyal. Hozzájárulnak ehhez a kisváros emlékhelyei és szobrai, köztük a sétány végén a zajló jég ellen egykor védelmet adó töltésen álló Nepomuki Szent János-szobor, vagy a szépen megújult, díszburkolatú főtéren, illetve a templom mellett a rendszerváltozás után felállított alkotások: Szent Márton, Szent István és Gizella szobra.

Félmúlt: Hogyan ünnepelték 1970-ben a „felszabadulás” huszonötödik évfordulóját a piaristák két gimnáziumában?

„Gondoskodtunk arról, hogy hazafias nevelésünk szoros kapcsolatban legyen a mindennapi élet fejlődésével és eseményeivel. Nevelőmunkánk ebben az évben gazdag tartalmat kapott hazánk felszabadulása 25. évfordulójának megünneplése által” – áll a tömörségében is diplomatikus jelentés a Budapesti Piarista Gimnázium 1969/70-es évkönyvében.