A pasztoráció új útjain

A piarista rend magyar tartományának 51. káptalanja

 

A Piarista Rend Magyar Tartománya április 6. és 11. között Mátraverebély-Szentkúton tartotta 51. káptalanját.

Az eseményt megnyitó szentmisét Székely János püspök mutatta be. Beszédében hangsúlyozta: minden megújulás feltétele a személyes megtérés. Arra biztatta a káptalan tagjait, hogy ne a marásra készülő „kígyót”, hanem a „daloló pacsirtát” keressék a másik ember szavaiban. Prédikációját a szerzetesekkel kapcsolatos személyes élményeinek felidézésével zárta.

A káptalani atyák ezt követően megválasztották a káptalan titkárát, és meghallgatták a provinciai kongregáció jelentéseit.

Férfi szerzetes-elöljárók ülése

Ismét Labancz Zsolt piarista szerzetes az FSZK elnöke

 

A Férfi Szerzetes-elöljárók Konferenciája (FSZK) idén március 10–11-én tartotta tavaszi plenáris ülését az érdi Ciszterci Nővérek Regina Mundi Apátságában. Az első nap délelőttjén Ulrik M. Monika SSND nővér, a Szerzeteselöljárók Irodájának vezetője bemutatta az iroda tevékenységét, és ismertette, hogyan alakulnak a szerzetesek éve két nagy eseményének előkészületei.