Apák napja Sárváron

Nagyböjt harmadik vasárnapján, március 3-án, a sárvári Szent László-templomban a diákmise keretében köszöntötték az édesapákat a Szent László Katolikus Általános Iskola tanulói. Március Szent József, a Szent Család őrzőjének hónapja, így minden tanévben ekkor adnak hálát a gyerekek édesapjuknak, nagyapjuknak, nevelőapjuknak fáradozásaikért, munkájukért, áldozathozatalukért. A szentbeszédet Orbán István kanonok, esperes-plébános mondta. Az apákhoz szólva a hangsúlyozta: egy apa akkor erős, ha irgalommal van gyermeke iránt. Kérte, hogy legyenek az édesapák számon kérőn igazságosak, ugyanakkor végtelenül türelmesek. A katolikus iskola második osztályosai a mise után a templom előtt egy szál fehér virággal köszönték meg a sok gondoskodást az apáknak.

Ilyennek látom…

Elmúlt lapszámunkban már részletesen beszámoltunk a Katolikus Hivatásgondozó Intézet Ilyennek látom a papunkat címmel megrendezett rajzpályázatáról. Mint ismeretes, az óvodás és általános iskolás tanulók részére kiírt pályázatra 1657 alkotás érkezett az országból.

Kórustalálkozó Sárváron

A szombathelyi egyházmegye katolikus iskoláinak VIII. eucharisztikus kórustalálkozójára került sor nemrégiben a sárvári Szent László-templomban, amely ekkor tartotta őszi szentségimádását. Ez a nap egyben a sárvári katolikus iskola 3. és 8. osztályosainak katekumenátusi lépcsőfoka is.

Vetélkedő idegen nyelvekből

A szombathelyi egyházmegye katolikus iskoláinak idegen nyelvi versenyét február 27-én rendezték meg Sárváron a helyi katolikus iskolában, ahová Zalaegerszegről, Szombathelyről, Jánosházáról, Kőszegről, Celldömölkről közel száz – 4-8 osztályos – tanuló érkezett, hogy összemérje felkészültségét, tudását angol és német nyelvből.

„Mocorgás” – Sárváron

A tavalyihoz hasonlóan decemberben indult Mocorgó címmel a Sárvári Szent László Katolikus Iskola iskola-előkészítő foglalkozássorozata, melynek lényege, hogy a tanító nénik játékos formában irodalom-, ének-zene-, rajz-, technika-, természetismeretórát tartanak az érdeklődő nagycsoportos óvodásoknak.