Homíliavázlat: Az ember szerepe a csodában

A mai evangélium szerint Jézus teljesítette egykori hallgatóinak óhaját, és kenyeret adott az éhezőknek. Az apostolok arca kétkedést tükrözött, és ki is mondták: „Honnan vegyünk ennivalót ennyi embernek? Kétszáz dénár árú kenyér sem lenne elegendő.” Jézusból azonban végtelen nyugalom áradt, mert tudta, hogy mit fog tenni. Miután az embereket leültette, átadta a tanítványoknak a halászfiú által felkínált kenyeret és halat, és hozzáadta isteni hatalmát. Az étel úgy megszaporodott, hogy mindenkinek jutott belőle bőven. Azért, hogy a csoda egészen nyilvánvaló legyen, a maradékot gondosan összeszedette.