Eszményekkel, illúziók nélkül

Emlékezés Klebelsberg Kunóra

„Amerre néztem, mindenütt könyveket láttam” – emlékezett vissza a híres szobrászművész, Búza Barna azokra az alkalmakra, amikor megfordult a pesthidegkúti Klebelsberg-villában. A nem tehetős családból származó, de nagy tehetségű Búza Barna képzőművészeti tanulmányait Klebelsberg segítette, és előrehaladását személyesen is ellenőrizte.

Gróf Klebelsberg Kunó 1932. október 11-én hunyt el. Sokan és okkal tartják őt a magyar történelem legnagyobb hatású kultuszminiszterének. A székesfehérvári ciszterci gimnáziumban tett érettségi után Budapesten, Berlinben és Párizsban folytatott jogi és államtudományi tanulmányokat, majd szerzett doktorátust. 1922 és 1931 között a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium élén állt. Miniszterségének kilenc éve alatt számos jelentős kulturális esemény történt. Segítette a határokon kívül rekedt kolozsvári és pozsonyi egyetemek új otthonra találását Szegeden, illetve Pécsett. „…irányítása alatt zajlott le a magyar közoktatás-történet egyik legnagyobb szabású iskolareformja” – írta róla Mészáros István művelődéstörténész (neveléstörténész) professzor. Már 1926-ban meghirdette a nyolcosztályos népiskola tervét. A magyar művelődésügy szempontjából alapvető fontosságú volt, hogy Klebelsberg ötezer, főként tanyasi iskolát létesített.

Egy Nobel-díjra jelölt magyar írónő

Hetvenöt évvel ezelőtt, 1937. április 2-án hunyt el Mátraházán Tormay Cécile. 1875-ben született, s 1896-tól a Nádudvari nemesi előnevet használta; ő volt az első magyar írónő, aki európai hírnévre emelkedett. Szecessziós ízlésű, határozott formaérzékű műveit többek között német, angol, francia, olasz, svéd, finn nyelvre is lefordították.