A törvény meg a Törvény

Világ-nézet katolikus szemmel

Jól rácsavarodott a heccelést a politikai uborkaszezonban sem abbahagyni képes sajtó az új egyházügyi törvényre. Nagy hangon aggódnak a hazai vallásszabadságért azok, akik előző életükben éppen a vallás alacsonyrendűségéről szónokoltak. Akik szerint a modern, tudományos ember (amióta föltalálták a – történelmi! – materializmust) fejlettebb annál, hogysem vallásra adja okos fejét.

Kiké a mentõcsónak?

Uram, a hajó körülbelül két óra múlva el fog süllyedni – ezt Thomas Andrews mérnök, a hajó „atyja” nem sokkal a jégheggyel való ütközés után közölte Edward Smith kapitánnyal. Javasolta továbbá a mentés azonnali megkezdését, tudatva, hogy a mentőcsónakok kapacitása kevesebb a szükségesnél, és hogy a hajón tartózkodók fele a tengerbe fog veszni. Minden így is történt.

Iskolák egyházi kézben?

A zsigeri egyházgyűlöletéről ismert sajtótérfél bőszen kikelt egy új folyamat ellen: azért háborognak, mert sok önkormányzat tervezi, hogy egyházi kezelésbe adja egyik-másik iskoláját. A dolog már odáig fajult, hogy egy különösen agresszív napilap Keresztes háború az oktatásban címmel rémiszti olvasóit, felsorolva tizenhét eltérő helyzetű települést Miskolctól Tiszaburáig, afféle elrettentő példasor gyanánt.

Az egyházi fenntartásba adás ellenzői „alkotmányos alapjogok megsértésére figyelmeztetnek”. Szerintük az egyházi kézbe adás egyfelől „az állami költségvetést terheli meg értelmetlenül”, másfelől „sértheti a gyermekek és szülők alapjogait, a diákok világnézetileg semleges oktatáshoz való jogát is. Ráadásul az egyházakat még a területi ellátási kötelezettség terhétől is megszabadította a törvénymódosítás. Az önkormányzati iskolákkal szemben ugyanis az egyháziak nem kötelesek minden, a környékről jelentkező diákot felvenni, továbbá nem csupán vallási hovatartozást, de hitéleti tevékenységet is elvárhatnak a gyerekektől, sőt az ott dolgozó pedagógusoktól is. Ez természetes egy egyházi iskolában, csakhogy számos településen egyetlen intézmény van, így nincs, pontosabban szeptembertől sok diáknak nem lesz választási lehetősége.”