Lelki tükör

Vers

Szívem szerint folyton csak gyónnék.
Benyitnék, szép halkan köszönnék,
letérdelnék, keresztet vetnék,
hosszasan és pontosan gyónnék,

A fogtündér

Vers

                            Egy Kemény István-vers nyomán
Hogy mondom majd meg neki,
hogy volt, ami igaz volt?
Hogy mondom majd meg neki:
mégis minden igaz volt?

Gesztenyeünnep

Vers

Szeretni foglak mindhalálig.
A kisgyerekkori arany ősz miatt,
mikor játékállatokat, -figurákat eszkábáltak
belőled, makkból és gyufaszálakból
a hűség városában nagyapáék,