Isten hozott, ökológia!

Teremtésvédelem

 

Sokfelől éri „ökológiai ösztönzés” napjaink hívő katolikus emberét. A pápák szavai, nemzetközi egyházi szervezetek hírei, a magyar püspökök 2008-as pásztorlevele, a katolikus sajtó írásai, sőt az e rovat címében szereplő – meglehet, nem tökéletesen megalkotott – kifejezés, a teremtésvédelem léte is azt bizonyítja, hogy egy új, egyre általánosabban használt fogalom van jelen az egyházi életben.

Hogy a környezeti kérdés létezik, azt tagadni ma már botorság lenne. Ha akadnak is véleményeltérések a helyzet súlyosságát és okait illetően, s ha elő is fordulnak olyan esetek, amikor az egyszerű emberek félrevezetésével valakik a saját hasznukra igyekeznek kihasználni a „zöld trendet”, akkor sem lehet már „az egész kérdést mindenestül” a háttérben álló érdekkörök által kifundált átverésnek minősíteni.

Felelősségünk a teremtett világért

Mélyebb kapcsolatban a környezetünkkel

Krisztus tanítványaiként, hozzá „társul szegődve” és szeretetre törekedve felelősek vagyunk a világért, melyet Isten szeretetében teremtett – figyelmeztetett a környezetvédelmi világnapon Udvardy György püspök tollából megjelent cikk. Induló rovatunkban ennek a keresztény felelősségnek a részleteit, sokféle formáját és megvalósulási módját szeretnénk alaposabban szemügyre venni.

Egyetemes figyelemmel

Felelősséggel a teremtett világért

A környezetvédelemről ma már a közélet legmagasabb szintjein is rendszeresen tárgyalnak, de hasonlóképpen van ez az egyházban is. Mind az előző, mind a mostani szentatya rendszeresen foglalkozik megnyilatkozásaiban a teremtett világ iránti felelősséggel. XVI. Benedek pápa 2010. évi béke világnapi üzenetét teljes egészében ennek a kérdésnek szentelte. Ebből idézünk most egy jelentős szakaszt, mely az energia mindennapjainkat átszövő kérdését tárgyalja. De nemcsak a konkrét téma fontos az alábbi sorokban, hanem azt is jól megfigyelhetjük, milyen sokrétűen szemléli a szentatya, az egyház az ezzel kapcsolatos szerteágazó kérdéseket.

„Ifjúságpasztoráció – lelkipásztori hobbi?”

Nemzetközi konferencia Szombathelyen – Ifjúságpasztoráció – lelkipásztori hobbi? címmel rendeztek nemzetközi konferenciát november 12. és 14. között Szombathelyen, a Martineum Felnőttképző Akadémián. A konferenciát a nyolc közép-európai ország részvételével 2004-ben Mariazellben nyolcvanezer zarándok, köztük ötezer fiatal részvételével megtartott Közép-európai Katolikus Találkozó ifjúsági munkacsoportja szervezte.