Bíborosi látogatás a szociális testvéreknél

A megszentelt élet évét ünneplő szociális testvéreket március 21-én, szokásos havi lelkinapjukon meglátogatta Erdő Péter bíboros. A téma ez alkalommal a családszinódus volt.

A rendi szabályzat szerint a társaság feladata, hogy olyan hivatásos és képzett munkásokat adjon az egyháznak és a társadalomnak, akik szociális, társadalomerkölcsi, közgazdasági, közegészségügyi, kulturális, nőmozgalmi és közéleti területen munkálkodnak. A testvérek fő feladata, hogy szolgálataik sokféleségén keresztül segítsék az evangelizálást, és előmozdítsák a gyermek, a nő és a család jólétét.

„Tudom, kinek hittem”

Boldog Salkaházi Sára testvér üzenete a hit évében

A hit évében Sára testvér vértanúsága különös módon ragyogtatja fel számunkra a hit erejét. Önként felajánlott élete és halála hitünk szerint és naplófeljegyzései alapján nem kudarc, hanem beteljesülése annak a boldog önátadásnak, amely a meghalt és feltámadott Krisztussal egyesült életből következik, s amely egyben tanúságot is tesz a hit igazságáról és a hitből fakadó, önfeláldozó szeretet erejéről.

Várjuk a Szentlelket

Tudósítás a Szociális Testvérek káptalanjáról – A Szociális Testvérek Társaságának története Isten csodáinak a története – vallják a XVI. Általános káptalanjukat tartó testvérek. A Slachta Margit által, 1923-ban alapított közösségnek ez a legfőbb tanácskozó szerve, amely hatévenként ül össze. A tagok jelenleg öt országban élnek: az Amerikai Egyesült Államokban, Kubában, Romániában, Szlovákiában és Magyarországon.