Fogadalomújítás a Betegápoló Irgalmasrendben

A megszentelt élet világnapján, február 2-án fogadalommegújításra került sor Budapesten, a Szent István-kápolnában. Ebből az alkalomból az irgalmasrendiek egyik tagja, Kovács Gellért újította meg további egy évre fogadalmát az egyház és a betegek szolgálatára a rend magyarországi vezetője, Kozma Imre atya előtt, a rend tagjainak jelenlétében.

Otthontalanokra emlékeztek

Gyertyagyújtás – Az elmúlt években elhunyt hajléktalanokra emlékeztek gyászmise keretén belül a Szent Egyed közösséggel november 18-án a belvárosi Szent Mihály-templomban. A Futó Béla piarista atya által bemutatott gyászmisén – amelyen több, a közösséghez tartozó hajléktalan is részt vett – a közösség tagjai több tucat mécses meggyújtásával emlékeztek azokra a társadalom peremére szorult embertársainkra, akik már nem lehetnek közöttünk.

Colorado fiatal hangjai

Az egyesül államokbeli Young Voices of Colorado kamasz fiatalokból verbuválódott kórusa adott nagy sikerű koncertet július 28-án este az angolkisasszonyok belvárosi Szent Mihály-templomában.

Te Deum a kántorképzőn

Ritka a tanév végi hálaadó szentmise a nyár kellős közepén. Július 22-én, Szent Mária Magdolna ünnepén azonban mégis Te Deumot tartott a Harmat Artúr Központi Kántorképző iskola az albertfalvai Szent Mihály-templomban.

A Kármel-hegyi Szűzanya búcsúünnepe

Keszthelyen és Budapesten – Máriához, drága Szűzanyánkhoz tisztelettel járulunk. / Őt dicsérje hangos énekével bizodalmas szózatunk. / Skapuláré szende királynéja, Kármeliták kegyes pártfogója. / Jóra térő bánatos kebellel lábaidhoz borulunk.”

„Fejezzék be gyorsan…”

Hatvanéves a Tövis utcai templom – Hatvan év nagy idő. Nemcsak azok tudják ezt, akik ennyit éltek már, hanem azok is, akik ezt egy templom korában mérik. Július 12-én ünnepelték ugyanis a nyolcszáz éves ferences rendhez tartozó budai Kapisztrán Szent János-templom felszentelésének hatvanadik évfordulóját főpapi szentmisével, melyet Paskai László bíboros, nyugalmazott esztergom-budapesti érsek mutatott be a ferences rend jelen lévő tagjaival együtt a zsúfolásig megtelt templomban.