Köszönöm, hogy hűséges lehettem…

Cserháti István gyémántmisés – Az egri főegyházmegye nyíregyházi papi otthonában beszélgetünk Cserháti István nyugalmazott vásárosnaményi plébánossal, tiszteletbeli kanonokkal gyémántmiséje előestéjén. Hatvanéves áldozatos szolgálatra tekintünk vissza, amely a magyar katolikus egyház legnehezebb korszakai közé tartozik. A hivatás hajszálgyökerei az ugyancsak hányatott sorsú, határainkon túli egyházmegyébe vezethetők vissza, a szatmáriba, amelyet a trianoni döntés három, a párizsi pedig négy részre szakított.

Ünneplés helyett hálaadás

Vasmise a szatmári papi otthonban – Hatvanöt évvel ezelőtt, karácsony szombatján, az ostrom alatti Budapesten, a Központi Szeminárium kápolnájában Zadravecz István tábori püspök –főpásztoruk felhatalmazásával – öt szatmári diakónust szentelt pappá.