Az élet iskolája – tanuljunk Szent Benedektől!

A Szociális Testvérek Társaságának kezdeményezése

 

Ha életvezetési tanácsot vagy szakkönyvet keresünk, választékban manapság nincs hiány. És ez alapjában véve jól is van így. Azt mutatja, vágyunk a harmonikusabb életre, igényünk van az útmutatásra, készek vagyunk a tanácsok elfogadására, és még mindig taníthatóak vagyunk. A kérdés csak az, kitől akarunk tanulni. Kinek a tanítványai leszünk.

A Szociális Testvérek Társasága a szerzetesek évében egy olyan mesterhez fordul tanácsért, akitől szerzetesi lelkiségének alapelemeit örökölte, s aki maga is végigjárta az élet iskoláját. Egy olyan tanítóhoz, aki eredetileg csak azokat akarta tanítani, akik köréje gyűltek. Benedictushoz, akinek neve azt jelenti: áldott.

Lelkinap kismamáknak

– a Szociális Testvérek Társasága szervezésében, Budapesten

 

Valamire várakozni sajátos helyzetet jelent. Más állapotot, mint a hétköznapoké. Amire várok, arról tudok valamit – ezért a várakozás nem egyenlő a váratlan meglepetéssel. Ez a tudás lehet teljes vagy töredékes, lelkesítő vagy szorongató, ám az az egy biztos, hogy bizonytalan. Még nem ment végbe, még nem tudhatom, olyan lesz-e, mint ahogyan gondolom. Csak készülök rá.

 

Nem véletlen, hogy az egyház a legnagyobb ünnepek elé is várakozási időt jelöl ki, amely egyben a felkészülés ideje is. Egyfajta különleges, „szent idő” ez, még nem az elérkezett ünnep, még nem a megvalósulás, csak az előzetes ráhangolódás, az úton lét. Amikor tudjuk, mi felé megyünk. Amikor emberi útjainkat Isten kezébe tesszük, és feltekintünk az ő arcára.