„Emberhalász” cserkészpap

A Vigadó dísztermében március 22-én posztumusz Magyar Örökség Díjjal tüntették ki a katakombacserkészet kiemelkedő alakját, az igaztalanul elítélt Csonka Ferenc atyát. A díjat Udvardy György pécsi megyés püspök vette át.

 

Jellemformáló erejénél fogva a cserkészet fontos szerepet játszott az ifjúság nevelésében. Egyeneslelkűség, igazmondás, kötelességtudás, Isten, a haza és az embertársak szeretete, a természet, a sport és a zene szeretete, a testi és lelki tisztaság, mások segítése – ezek szerepelnek a cserkésztörvényekben megfogalmazott követelmények között. 1948 után megszűnt minden legális lehetőség a cserkészmunka folytatására, és így lett Csonka Ferenc atya az állami hatalom elől rejtett mozgalom, a katakombacserkészet emblematikus alakja, egyik legeredményesebb, fáradhatatlan apostola.