Világiak a papokért

Ünnepi rekollekció Nyíregyházán – „Amikor papot láttok, azt kellene mondani magatokban: itt van, aki engem Isten gyermekévé tett, aki a keresztség által megnyitotta számomra az eget, aki vétkeimtől megtisztított, aki lelkemnek megadja táplálékát.” – Vianney Szent János gondolatának lelkületével rendezték meg május 26-án, Nyíregyházán a debrecen-nyíregyházi egyházmegye papjainak rendhagyó rekollekcióját.

Megújuló minorita templom

Megkezdték a nyírbátori gótikus-barokk katolikus templom külső-belső felújítását, hozzá kapcsolódóan egy új közösségi ház (plébánia és rendház) felépítését, valamint a templom páratlan művészeti értéket képviselő kora barokk oltárainak restaurálását. A felújítás a Hit és egészség – európai uniós támogatással elnevezésű beruházás segítségével valósul meg.

Demográfiai krízis – és kiútkeresés

Kopp Mária előadása Debrecenben – „Van kiút a demográfiai krízishelyzetből. Magyarországon ebben a tekintetben különösen rossz a helyzet, nagyon alacsony a születési ráta. Sokkal kevesebb gyermek születik meg, mint amennyit szeretnénk, de konkrét programokkal megállítható, visszafordítható” – állapította meg Kopp Mária orvos, pszichológus, a négynapos „Svetits-terasz” rendezvény egyik vendégeként Van kiút – a nők családmegtartó szerepe című előadásában.

Papok szüleinek találkozója Debrecenben

A debrecen-nyíregyházi egyházmegye a papság évében több program keretében kiemelten foglalkozott a papi hivatás kérdésével. Bosák Nándor püspök a papok szüleit hívta meg április 24-én a debreceni Szent Anna-székesegyházba. A találkozóval azt kívánta kifejezni, hogy a szülők is részesei a papi hivatásnak, hiszen gyermekeik révén hozzájárultak az egyház küldetéséhez. A rendezvény lehetőséget adott arra is, hogy a szülők találkozhassanak, és megoszthassák egymással feladatuk során felmerült nehézségeiket, örömeiket.

Svetits-terasz Debrecenben

Kávéházi hangulat, beszélgetés, halk zene, amely megállít, leültet, engedi, hogy az ember kedélyesen beszélgessen, feledve miden rosszat, bosszantót, dühítő múlt időt. Most jó – gondoltuk mindnyájan, akik ott voltunk, akik betértünk naponta a Svetits-teraszra. Találkozási hely, egymásra találás – így jellemezte Csilla nővér a négynapos, április 12-től 15-ig rendezett programsorozatot Debrecenben, a Svetits Intézetben.

Az egységért és a megújulásért

Zarándoklat Lengyelországba a papság évében A debrecen-nyíregyházi egyházmegye a papság évében számos programot szervez, amelyekkel a papi hivatásra irányítják a figyelmet. Az egyházmegyei hittanverseny résztvevői is a papság feladatával, küldetésével ismerkedtek. A kántor- és sekrestyés találkozón a lelkipásztorok munkatársainak szolgálatára, pótolhatatlanságára figyeltek. Az ifjúsági találkozó résztvevői a plébános és az egyházközség kapcsolatáról beszélgettek, míg a papi szülők találkozóján a hivatás születésének kiindulási helye, a család került előtérbe.

„Barátaimnak mondalak titeket”

A debreceni ifjúsági találkozóról -„1984. március 25-én Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepére szerveztük az első debreceni ifjúsági találkozót, akkor csak néhány újsághirdetésre volt lehetőségünk. Reggel 8.30-kor kiálltam a templom elé, és vártam, hogy egyáltalán eljön-e valaki. Hatszáz fiatal jött el akkor a történelmi Magyarország területéről” – emlékezett az első időkre Fodor András, a Szent Anna-templom akkori káplánja. 1993-tól a debrecen-nyíregyházi egyházmegye megalakulása óta a találkozó fontos szerepet tölt be az egyházmegye fiataljainak összegyűjtésére, egyházmegyei identitástudatuk erősítésére.