A vizuális nevelés hatása a személyiségformálásban

Felkészülő

Dr. Bakkay Tiborné Az óvodai ábrázolás és kézimunka című könyvében ezt írja: „Az esztétikai nevelés komplex folyamat, jelenti az érzékelés elsajátítását, élmények biztosítását, befogadását, helyes esztétikai ítéletek, ízlés kialakítását, alkotói képességek megalapozását. A kisgyermek ábrázolásában a képzetek játszanak vezető szerepet. A gyermekrajzban a tevékenység fontosabb, mint a produktum. Az elmondani tudás öröme az önállóság kezdete.” Nem is kell feltétlenül pedagógusszemmel látni ahhoz, hogy szülőként is észrevegyük, mennyi pozitív élmény éri csemeténket, ha rajzol, fest vagy kézimunkázik. Ilyenkor képes teljesen belefeledkezni tevékenységébe. Ezt nevezzük flow-élménynek, amit a felnőtt is megtapasztal, amikor megéli az alkotás örömét és sikerélményét.