Petrás Incze János nyomában

A kétszáz esztendeje született csángó minorita néprajztudós emlékére szeptemberben, Egerben konferenciát rendeztek, amelyről lapunk is beszámolt. Ezúttal a Lakatos Demeter Csángómagyar Kulturális Egyesület zarándoklatáról ad számot az egyik résztvevő, Moldvából. (A beszámolót rövidített formában közöljük.) A bicentenáriumi rendezvénysorozat keretében találkozott a moldvai csángók kultúrájának teljesebb megismertetésén munkálkodó magyarországiak egy csoportja azoknak a moldvai településeknek a magyarságával, amelyeknek valamilyen formában szerepük volt Petrás Incze János életében.