Egy Istennek szentelt élet „gyöngyei”

Anton Gots kamilliánus szerzetes emlékére

 

„Isten Lelkétől indíttatva hittem a szeretetben,
és szeretettel fogadom el a betegek iránti irgalmasság kegyelmi ajándékát.
Egész életemet egyedül az Istennek
és az Irgalmas Jézus Krisztusnak akarom élni.”

„Isten Lelkétől indíttatva…” – így hangzik szerzetesi fogadalmunk, amelyet Anton atya megélt, s ez az élet immáron beteljesedett. Isten kegyelme és irgalmassága az egyedül csak Istennek szentelt élet. Anton atya a társadalom peremére szorult emberek, a betegek, a szenvedők, a sérültek és Isten szeretett rendjének szolgálatában élt. Ahogyan gyakran mondta: „Ha még egyszer megszületnék, akkor is kamilliánus pap lennék!” Anton atya sok mondata kísér bennünket életünkben, visszhangzik a szívünkben.