A felfedezés erejével

A. Tóth Sándor, a százöt éve Rimaszombatban született festő, grafikus, bábművész és tanár (és cserkészvezető) gazdag életműve előtt tiszteleg lényegláttató, a művészeti ágak közötti arányokra is ügyelő kiállításával a Hegyvidék Galéria (Budapest XII. Városmajor u. 16.).

Szarka Ágota (1966–2009)

A szintén fiatalon elhunyt veszprémi püspök, Tóth Tihamér (1889-1939) egyik emlékezetes mondata így szólt: A mai idők apostolainak, papjainak egyik kezében a Biblia legyen, a másik kezében a napilap.

Ignácz Rózsa ébresztése

Fogarason az elemi iskola negyedik osztályában a „térképcserét”, aztán a betegséget, a munkanélküliséget, a mellőzöttséget, a világháborúk pusztítását, a magányt és az újrakezdést, a sikerek tünékenységét és veszélyeit, a nélkülözést és a fogyatkozó reményt is.

„Képzőművészetünk Pilinszkyje”

Száz esztendeje született Kákonyi Konstantina – Kulturális és vallási téren sem tartozom a tájékozatlan emberek közé, de bizony nem találkoztam ezzel a jubileummal, mígnem egy kamarakiállításra be nem tértem a terézvárosi templomba. Itt a Magyar művészek – magyar betlehemek címmel bemutatott anyag egyik tárlóján lévő, az Új Ember 1995. évi évkönyvéből ismert fotóval illusztrált kartonon azt olvashattam, hogy a művésznő éppen száz éve, 1908. december 25-én született Kalocsán.